Logo biuletynu informacji publicznej

Warunki techniczne

2017-11-30

Przepisy w zakresie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia to normy określające parametry administracyjne pojazdu i zakres jego wyposażenia, których spełnienie jest niezbędne aby pojazd został dopuszczony do ruchu.

 Przepisy te dotyczą:

  • pojazdu samochodowego i przyczepy przeznaczonej do łączenia z tym pojazdem,
  • ciągnika rolniczego, leśnego i pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami,
  • roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego.

Sprawy dotyczące warunków technicznych pojazdów są szczegółowo regulowane przez:

 Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy, na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

 W tym celu należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych i załączyć  wymagane dokumenty:

 

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 dla samochodów osobowych za 2017 r.

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2 w samochodach osobowych są publikowane na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach (Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz. 999).

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook