Logo biuletynu informacji publicznej

Umowy międzynarodowe

Umowy międzynarodowe

2016-06-30

Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej i Osobowej

Najważniejszymi aktami prawa wypracowanymi przez Organizację Współpracy Kolei (OSŻD) są:

  • Umowa o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS),
  • Umowa o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Osobowej (SMPS),

regulujące odpowiednio warunki przewozów towarów i pasażerów.

Nowa redakcja Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej - SMGS weszła w życie 15 lipca 2015 roku. Jest to przebudowany dokument, który stanowi normę prawną do realizacji międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych.

W listopadzie 2016 r. odbyła się pierwsza sesja międzynarodowej konferencji dyplomatycznej, w wyniku której ma zostać przyjęta międzynarodowa konwencja o międzynarodowym ruchu kolejowym. Umowa SMGS wraz z SMPS ma się stać jednym z jej załączników.

Umowa o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej SMGS oraz Instrukcja Służbowa do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (ZIP 2.45 MB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook