Logo biuletynu informacji publicznej

Proces budowlany

2016-10-19

Uproszczenie wzorów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

16 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Rozporządzenie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wzory wniosków będą maksymalnie uproszczone oraz bardziej czytelne. Ponadto realizuje ono uwagi  NIK dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępowania.

Rozporządzenie określa wzory:

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2), które stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), które stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), która stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 5. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), która stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (17 grudnia 2016 r.).

Pobierz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Nowe wzory w formie edytowalnej

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) ( DOCX 54.02 KB) - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) ( DOCX 39.58 KB) - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) ( DOCX 37.10 KB) - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) ( DOCX 34.32 KB) - załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 5. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5) ( DOCX 24.38 KB) - załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Wzory mogą być elektronicznie wypełniane przez inwestorów, co wiąże się możliwością zwiększania miejsca na wpisanie poszczególnych danych oraz możliwością dodawania kolejnych pozycji w ramach poszczególnych punktów, jeżeli inwestor potrzebuje wpisać więcej danych. Ważne jest, aby zachowana została struktura wzorów wniosków, co znaczy że nie jest dopuszczalne zmienianie kolejności wpisania poszczególnych danych albo wpisywanie danych nie przewidzianych we wzorach. Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. danych pełnomocnika, zostało przewidziane we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów

- wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1) dla inwestycji:

- zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B2) dla inwestycji:

- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3) dla inwestorów:

- informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B4):

Opisowe informacje

Formularze wniosków budowlanych

Wzory dokumentów:

Projekty w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój realizowane w latach 2015-2016

Departament Budownictwa w 2015 r. został beneficjentem dwóch projektów opracowanych na podstawie strategii "Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego na lata 2014-2020":

 • Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego - etap I,
 • Uruchomienie systemu rejestrów w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.

Celem pierwszego projektu jest wsparcie procesu przygotowania zmian w prawie i poprawa jakości rozwiązań legislacyjnych w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego. Na podstawie uzyskanych w trakcie trwania projektów danych Departament Budownictwa przygotuje ewentualne propozycje zmian legislacyjnych oraz zainicjuje proces legislacyjny w tym zakresie.

Działania będą prowadzone w ramach 5 głównych zagadnień:

 • standardy i warunki techniczno-budowlane,
 • możliwość załatwiania spraw wynikających z prawa budowlanego przez Internet,
 • przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego,
 • funkcjonowanie administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,
 • planowane lub wdrożone rozwiązania prawne.

Celem drugiego projektu jest zapewnienie niezależnego systemu kontroli i oceny charakterystyki energetycznej budynków, publicznego dostępu do regularnie aktualizowanych wykazów ekspertów oraz inwentaryzację i dostarczanie informacji na temat charakterystyki energetycznej budynków zajmowanych przez władze publiczne. Cel ten został osiągnięty poprzez uruchomienie w marcu 2015 r. Systemu Centralnego Rejestru Efektywności Energetycznej Budynków. System jest na bieżąco modernizowany i rozwijany.

Wartość obu projektów to 2 818 469,40 zł (w tym 2 375 406,01 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

W kolejnych latach Departament Budownictwa planuje zrealizować m.in. projekt polegający na opracowaniu praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego.

ikona POWER

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook