Logo biuletynu informacji publicznej

Praca w Krajowym Zasobie Nieruchomości

2018-01-05

Zasady aplikowania na wolne stanowiska

Prosimy o przesyłanie na adres: nabory@kzn.gov.pl, w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie:

  • życiorysu (CV) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • listu motywacyjnego

Uwaga! Można też załączyć:

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia (dotyczy tylko naborów, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe)
  • posiadane uprawnienia (jeżeli są wymagane)

Są to dokumenty potwierdzające posiadanie określonych przez nas wymagań na stanowisku pracy, dlatego jeżeli nie będzie ich w przesłanej aplikacji, zapraszając kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną prosimy o ich przyniesienie.

Wtedy określimy spełnienie wymagań formalnych przez kandydata.

Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, zostaną zniszczone. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Metody i techniki, które są stosowane podczas naborów to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności, próbki pracy itp. Obligatoryjnym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 225225350.

Krajowy Zasób Nieruchomości jest pracodawcą równych szans. Pracę ma szansę otrzymać każdy, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniach oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości