Logo biuletynu informacji publicznej

Kalkulacja kosztów cyklu życia budynków

2018-01-26

Na zlecenie ministerstwa przygotowano raport i prezentację przedstawiającą wyniki ekspertyzy, której celem był przegląd i analiza przepisów dotyczących kosztu cyklu życia budynków funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej wraz z ich szczegółową analizą.

Ekspertyzę wykonano w dwóch etapach. W pierwszym dokonano wstępnej analizy ustawodawstw 18 państw Unii Europejskiej bądź państw z nią stowarzyszonych. Z dokonanych analiz wynika, że w przeanalizowanych państwach Unii Europejskiej spotyka się różnorodne formy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, niemniej pozostają one wierne postanowieniom dyrektywy i najcześniej są ich mniej lub bardziej wierną kopią.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono regulacje w 10 państwach, co poprzedzono analizą norm Dyrektywy 2014/24/UE i polskiej regulacji (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Wśród analizowanych państw znalazły się: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwecja, Norwegia, Holandia, Grecja, Irlandia, Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania, Finlandia, Słowenia, Rumunia, Czechy, Węgry i Słowacja.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook