Logo biuletynu informacji publicznej

Znaki i sygnały drogowe

2016-11-24

Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:

  • znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
  • znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,
  • sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,
  • sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione,
  • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.

Wśród znaków drogowych pionowych występują m.in. znaki: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi, dodatkowe znaki szlaków rowerowych.

Natomiast w sygnałach świetlnych wyróżnia się sygnały świetlne dla kierujących pojazdami, pieszych, rowerzystów oraz dla kierujących tramwajami i autobusami.

Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania

Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania określa rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z późn. zm.).

Rozporządzenie to było nowelizowane następującymi aktami prawnymi:

Wymagania techniczne i sposób umieszczania znaków na drogach

Wymagania techniczne i sposób umieszczania znaków na drogach określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z późn. zm.).

Rozporządzenie to było nowelizowane następującymi aktami prawnymi:

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook