Logo biuletynu informacji publicznej

Zapowiedzi wydarzeń

Zapowiedzi wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia z udziałem kierownictwa ministerstwa

27 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w konferencji „Ochrona dziedzictwa kolejowego w Polsce. Historia zasób, problemy i perspektywy.”
siedziba Senatu RP, Warszawa, ul. Wiejska 6, sala nr 217

27 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 16.00

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit, a także minister Henryk Kowalczyk, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk oraz  dyrektor warszawskiego Oddziału GDDKiA Marian Gołoś wezmą udział w konferencji prasowej poświęconej inwestycjom w regionie.
Dom Polonii w Pułtusku, ul Szkolna 11

28 marca 2017 r. (wtorek), godz. 14.00

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit weźmie udział w konferencji prasowej w sprawie ogłoszenia przetargu na projekt i budowę obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61. W konferencji wezmą również udział Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z rzecznikiem GDDKiA, oddział w Białymstoku:
Rafał Malinowski
tel. 606 381 945; tel. 85 664 58 06; e-mail: rmalinowski@gddkia.gov.pl
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A.

28-29 marca 2017 r. (wtorek-środa)

Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Justyna Skrzydło wezmą udział w spotkaniu ministrów państw członkowskich UE poświęconym bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz sprawom morskim
Malta, Valletta

31 marca 2017 r. (piątek),  godz. 9.00

Wiceministrowie Jerzy Szmit i Andrzej Bittel wezmą udział w konferencji  „Rozwój partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
siedziba Ministerstwa Rozwoju, Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook