Logo biuletynu informacji publicznej

Zadania

Utworzenie ministerstwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015, poz. 2080).

Zakres działania

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej:

  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • łączność,
  • transport.

Zakres kompetencji

Zakres kompetencji Ministra Infrastruktury i Budownictwa określa:

Statut

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 57 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dziennik Urzędowy MIB poz. 91)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości