Logo biuletynu informacji publicznej

Tory

2015-12-31

Na infrastrukturę kolejową składają się linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia usytuowane na obszarze kolejowym i przeznaczone do zarządzania oraz obsługi przewozu osób i rzeczy.

Zarządca infrastruktury kolejowej

Głównymi zadaniami zarządcy infrastruktury są:

  1. budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej;
  2. prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych;
  3. utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
  4. udostępnianie tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczenie usług z tym związanych;
  5. zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej.Funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty, na podstawie stosownych dokumentów (autoryzacji bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa).

Zarządcy infrastruktury nie są uprawnieni do wykonywania przewozów kolejowych, z wyjątkiem przewozów technologicznych dla własnych potrzeb. Zarządca infrastruktury, który chciałby prowadzić oba typy działalności, musi najpierw uzyskać zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządców infrastruktury w Polsce, w tym ich aktualna lista dostępna jest na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Informacje o zarządzaniu infrastrukturą opublikowane są na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

PKP Polskie Linie Kolejowej S.A.

Głównym zarządcą sieci linii kolejowych w Polsce jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, zarządzająca ponad 18,5 tys. km linii kolejowych, co stanowi 93 proc. długości sieci w Polsce.

Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz regulamin przydzielania przez spółkę tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015/2016 dostępne są na stronach internetowych PKP PLK:

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook