Logo biuletynu informacji publicznej

Tory

2017-04-24

Na infrastrukturę kolejową składają się linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia usytuowane na obszarze kolejowym i przeznaczone do zarządzania oraz obsługi przewozu osób i rzeczy.

Zarządca infrastruktury kolejowej

Głównymi zadaniami zarządcy infrastruktury są:

  1. budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej;
  2. prowadzenie ruchu pociągów na liniach kolejowych;
  3. utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
  4. udostępnianie tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczenie usług z tym związanych;
  5. zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej.Funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty, na podstawie stosownych dokumentów (autoryzacji bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa).

Zarządcy infrastruktury nie są uprawnieni do wykonywania przewozów kolejowych, z wyjątkiem przewozów technologicznych dla własnych potrzeb. Zarządca infrastruktury, który chciałby prowadzić oba typy działalności, musi najpierw uzyskać zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządców infrastruktury w Polsce są dostępne na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Informacje o zarządzaniu infrastrukturą opublikowane są na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Głównym zarządcą sieci linii kolejowych w Polsce jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, zarządzająca ponad 18,5 tys. km linii kolejowych, co stanowi 93 proc. długości sieci w Polsce.

Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz regulamin przydzielania przez spółkę tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015/2016 dostępne są na stronach internetowych PKP PLK:

MI oczekuje na zgłoszenia w sprawie statusu infrastruktury lokalnej

Część infrastruktury kolejowej w Polsce może mieć status infrastruktury lokalnej, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego. Ministerstwo Infrastruktury planuje wystąpić do Komisji Europejskiej z nowym wnioskiem o uznanie niektórych sieci kolejowych za infrastrukturę lokalną.

Zarządcy, którzy chcą dla swoich sieci uzyskać status infrastruktury lokalnej powinni do końca maja przesłać do MI zgłoszenie na załączonym formularzu. O weryfikację danych proszeni są również przedsiębiorcy dotychczas korzystający ze zwolnienia ze stosowania rozdziału 6 ustawy o transporcie kolejowym.

Status infrastruktury bez strategicznego znaczenia pozwala jej zarządcy między innymi na niestosowanie wymagań zawartych w rozdziale 6 ustawy o transporcie kolejowym dotyczącego udostępniania infrastruktury kolejowej i pobierania z tego tytułu opłat. Zarządca takiej infrastruktury może na przykład zrezygnować ze składania cennika dostępu do infrastruktury do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach:

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook