Logo biuletynu informacji publicznej

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

2017-11-10

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało dokument „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”. Opracowanie ma formę poradnika/wytycznych dla architektów i inżynierów budownictwa w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Projektowanie odpowiednich warunków w przestrzeni dla zróżnicowanej grupy użytkowników jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub rodziców z małymi dziećmi.

Opracowanie zostało stworzone na podstawie obowiązujących przepisów, istniejących publikacji odnoszących się do tematyki dostępności jak również w oparciu o uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych pierwotnej wersji dokumentu. Dokument stanowi materiał wyjściowy do dalszych działań mających na celu wypracowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań, uwzględniających możliwie najszerszą grupę użytkowników.

Tekst poradnika (PDF 19.23 MB)

***

28 listopada 2017 r., podczas zorganizowanej przez MIB i Fundację Integracja konferencji, omawiano poradnik. Zebrane opinie osób zajmujących się tematyką dostępności posłużą do dalszych prac nad dokumentem.

Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Rozwój Edukacja

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości