Logo biuletynu informacji publicznej

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Konrad Romik

Dane kontaktowe

tel. 22 630 12 55
fax 22 630 12 60
e-mail: sekretariatSKR@mib.gov.pl

Zadania

 1. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odpowiada za realizację zadań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej „BRD”.
 2. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:
  1. programowanie i realizacja celów poprawy stanu BRD w Polsce, w tym tworzenie oraz aktualizacja Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i jego dokumentów wykonawczych;
  2. instytucjonalna koordynacja realizacji celów poprawy stanu BRD w Polsce, wynikających z Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i jego dokumentów wykonawczych;
  3. systemowe zarządzanie BRD, w szczególności poprzez monitorowanie i ewaluację działań prowadzonych na rzecz poprawy stanu BRD w Polsce;
  4. prowadzenie prac badawczych i analitycznych w zakresie BRD;
  5. prowadzenie spraw projektów BRD realizowanych przez ministra właściwego do spraw transportu;
  6. prowadzenie spraw związanych z realizacją kampanii społecznych i projektów edukacyjno-informacyjnych oraz szkoleń kadr z zakresu BRD, a także działań z zakresu komunikacji i promocji we współpracy z Biurem Ministra;
  7. prowadzenie współpracy z Wojewódzkimi Radami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, właściwymi instytucjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie BRD.
 3. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną KRBRD i jej organów oraz nadzoruje realizację rozstrzygnięć i uzgodnień wynikających z jej prac.
   

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook