Logo biuletynu informacji publicznej

Rezerwa subwencji ogólnej

2017-06-19

Informacja o podziale rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2017

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Zakończył się podział środków dostępnych w ramach rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych w 2017 roku.

Kwota 335 999 000 zł została w całości rozdysponowana.

Dofinansowanie uzyskały zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), posiadające decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zadania remontowe dróg i obiektów inżynierskich na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.

W roku bieżącym dofinansowanie uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

  • 14 województw, na kwotę 30 640 300 zł,
  • 111 powiatów, na kwotę 146 239 500 zł,
  • 43 prezydentów miast na prawach powiatu, na kwotę 136 119 200 zł

oraz

  • Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, kwotę  23 000 000 zł.

Wykaz zadań dofinansowanych z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2017 na drogach samorządowych w województwach (DOC 277.00 KB)

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w 2017 r. - załączniki do pobrania:

Informacja o Rezerwie Subwencji Ogólnej w 2016 r. dostępna jest na stronie internetowej MIB.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości