Logo biuletynu informacji publicznej

Rezerwa subwencji ogólnej

2016-12-07

Dofinansowanie dróg samorządowych w roku 2017 w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Załączniki:

Informacja o Rezerwie Subwencji Ogólnej w 2016 r. dostępna jest na stronie internetowej MIB.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook