Logo biuletynu informacji publicznej

Rezerwa subwencji ogólnej 2017

2017-11-09

Informacja o podziale rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2017

Kwota wynosząca 335 999 000 zł została w całości rozdysponowana.

Dofinansowanie uzyskały zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), posiadające decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zadania remontowe dróg i obiektów inżynierskich na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.

W roku bieżącym dofinansowanie uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

  • 14 województw, na kwotę 30 640 300 zł,
  • 111 powiatów, na kwotę 146 239 500 zł,
  • 43 prezydentów miast na prawach powiatu, na kwotę 136 119 200 zł

oraz

  • Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, kwotę 23 000 000 zł.

Wykaz zadań dofinansowanych z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2017 na drogach samorządowych w województwach (DOC 277.00 KB)

Podstawa prawna

Rezerwa subwencji ogólnej jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości