Logo biuletynu informacji publicznej

Przewoźnicy

2015-12-31

W Polsce ogólnodostępne przewozy pasażerskie o charakterze publicznym są wykonywane przez kilkunastu licencjonowanych przewoźników kolejowych.

Na rynku przewozów wyróżniamy następujące segmenty:

Przewozy komercyjne

Uruchamiane na ryzyko handlowe przewoźnika.

Należą do nich pociągi „PKP Intercity” S.A. kategorii: Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), EuroNight (EN) i przewozy wykonywane w relacji Warszawa – Łódź, a także część usług InterRegio przewoźnika „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

Przewozy dotowane

Uruchamiane na podstawie umów o świadczenie usług publicznych pomiędzy organizatorem a przewoźnikiem.

W zależności od zasięgu przewozów organizatorami są:

 • Minister Infrastruktury jest organizatorem przewozów międzywojewódzkich (przewoźnik: „PKP Intercity” S.A.) i międzynarodowych o charakterze dalekobieżnym (przewoźnicy: „PKP Intercity” S.A., „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.),
 • samorządy województw – są organizatorami przewozów wojewódzkich, międzywojewódzkich i transgranicznych o charakterze regionalnym.

Przewoźnicy w województwach:

 1. „Arriva RP” Sp. z o. o.,
 2. „Koleje Dolnośląskie” SA,
 3. „Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.,
 4. „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.,
 5. „Koleje Śląskie” Sp. z o.o., 
 6. „Koleje Wielkopolskie” Sp. z o.o.,
 7. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.,
 8. „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” Sp. z o.o.,  
 9. "Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.,
 10. „Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.
 • Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy – jest organizatorem przewozów w ramach aglomeracji (przewoźnik: „Szybka Kolej Miejska” Sp. z o.o - Warszawa),
 • inne jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli w ramach realizowanej polityki transportowej przewidują dotowanie lokalnych przewozów kolejowych.

W przypadku przewozów dotowanych organizator określa m.in. warunki dotyczące liczby połączeń, godzin kursowania, wysokości opłat za przejazd. Określa też wymaganą jakość usług (komfortu, punktualności, wyposażenia itp.), a w przypadku niedotrzymania oczekiwanych parametrów wykonawca obciążany jest karami umownymi.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook