Logo biuletynu informacji publicznej

Program rozwoju lotnictwa i urządzeń naziemnych

Program rozwoju lotnictwa i urządzeń naziemnych

2015-12-31

Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych jest podstawowym dokumentem rządowym określającym kierunki rozwoju infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w Polsce.

Został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów 8 maja 2007 r.

Program powstał we współpracy z Zespołem, w skład którego weszli przedstawiciele ministra właściwego ds. finansów, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. wewnętrznych, ministra właściwego ds. administracji, ministra właściwego ds. środowiska, ministra właściwego ds. transportu oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Aeroklubu Polskiego, Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., a także Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Podstawa prawna powołania Zespołu

Zarządzenie nr 6 Ministra Transportu i Budownictwa z 31 stycznia 2006 r. w sprawie opracowania Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych

Do czasu przyjęcia Programu lotnictwo cywilne w Polsce nie dysponowało programem rozwoju infrastruktury lotniczej, określającym kierunki rozwoju infrastruktury lotniczej na nadchodzące lata, działania niezbędne do realizacji tych celów, podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz źródła finansowania.

Program stanowił podstawę do tworzenia programów operacyjnych zawierających inwestycje w sektorze lotnictwa cywilnego na lata 2007-2013, które były wspierane ze środków Unii Europejskiej (w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, programów regionalnych). Był również podstawą zatwierdzenia przez Komisję Europejską wsparcia w ramach Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program zdefiniował nowe narzędzia wpływu Ministra na rozwój infrastruktury portów lotniczych należących do sieci TEN-T (stanowiących podstawową infrastrukturę lotniskowa kraju) oraz infrastruktury komunikacji, nawigacji oraz dozorowania (w ramach realizacji zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej).

Aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają pracę nad aktualizacją Programu. Celem jest m.in. stworzenie strategii rozwoju w odniesieniu do lotnisk lokalnych, które stanowią rozwinięcie podstawowej sieci lotnisk, a tym samym stworzenie wspólnej strategii rozwoju zarówno dla lotnisk regionalnych, jak i lotnisk o charakterze lokalnym.

Z Programem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook