Logo biuletynu informacji publicznej

Przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa

2016-09-02

2 września 2016 r. krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52. Oferty można składać do 10 października 2016 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa została ujęta w sieci dróg krajowych, w ciągu drogi ekspresowej S52. 26 sierpnia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny dla tego zadania.

Wykonawca wyłoniony w ogłoszonym dzisiaj przetargu opracuje:

  • Koncepcję Programową, w tym m.in. analizy i prognozy ruchu, organizację ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, dokumentację bezpieczeństwa tuneli, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno–budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, materiały informacyjne, opracowania ekonomiczno-finansowe;
  • opinię geotechniczną, projekty robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentację geologiczno-inżynierską, projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną;
  • materiały koncepcyjne do uzyskania decyzji środowiskowej, przedmiary i kosztorysy oraz Program Funkcjonalno–Użytkowy.

Więcej informacji na stronie GDDKiA.

 

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości