Logo biuletynu informacji publicznej

Trudne rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie przewozów drogowych

2016-01-25

Federacja Rosyjska chce w sposób administracyjny ograniczyć przewóz towarów przez przewoźników, którzy nie są z Federacji Rosyjskiej. Jest to element strategii, która zmierza do tego, żeby z rosyjskiego rynku wyeliminować przewoźników z innych państw - mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit o zakończonej 21-22 stycznia 2016 r. kolejnej rundzie rozmów w Swietłogorsku (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) w ramach polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, która nie przyniosła zadowalających stronę polską rozwiązań.

W toku posiedzenia nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych. Konsekwencją braku porozumienia jest nieustalenie wysokości kontyngentu zezwoleń na rok 2016. Rozmowy będą kontynuowane 28 i 29 stycznia w Gdańsku.

Trudne rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie przewozów drogowych
Fot. Briefing w sprawie przewozów drogowych

Dyskutujemy na temat zasad prowadzenia przewozów. Dla strony polskiej nie do przyjęcia jest interpretacja strony rosyjskiej przepisów dotyczących przewozów z / do tzw. krajów trzecich - dodał wiceminister Jerzy Szmit podczas briefingu poświęconemu tematowi przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej.

W briefingu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych: Andrzej Bogdanowicz z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz Tadeusz Wilk ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Nie możemy się zgodzić, żeby zasady konkurencji nie były na rynku rosyjskim przestrzegane - podkreślił Andrzej Bogdanowicz.

Trudne rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie przewozów drogowych 
Fot. Briefing w sprawie przewozów drogowych

Jest to żywotny interes polskich przewoźników - dodał Tadeusz Wilk.

Sprawa zasad wykonywania przewozów oraz struktura i wielkość kontyngentu zezwoleń była przedmiotem wielu spotkań, jakie były prowadzone ze stroną rosyjską na przestrzeni ostatnich miesięcy. W ubiegłym roku odbyły się dwa spotkania na szczeblu wiceministrów odpowiedzialnych za transport drogowy (styczeń i grudzień) oraz dwa spotkania grupy roboczej (luty i maj). Celem wszystkich rozmów było jednoznaczne ustalenie zasad wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników polskich w związku z wejściem w życie nowej rosyjskiej ustawy o kontroli przewozów drogowych oraz opublikowaniem aktów wykonawczych do tej ustawy. W opinii strony polskiej, bez jednoznacznego określenia zasad wykonywania poszczególnych rodzajów przewozów, niemożliwa jest dyskusja na temat struktury i wielkości kontyngentu zezwoleń.

Podczas posiedzenia Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych w Soczi w dniach 1-2 sierpnia 2012 r. strony uzgodniły zasady wypełniania dokumentów przewozowych, w szczególności listu przewozowego. Określono także zasady wykonywania przewozów, w tym kryteria dla wykonywania przewozów dwustronnych na podstawie zezwoleń ogólnych w przypadku, gdy przewożony ładunek pochodzi z kraju trzeciego, a na terytorium polski został przywieziony innym środkiem transportu.

Strona rosyjska od II połowy 2014 roku rozpoczęła stopniowy demontaż uzgodnień z Soczi. We wrześniu 2014 r. ogłosiła, że z dniem 1 stycznia 2015 r. jednostronnie zmniejsza liczbę zezwoleń wielostronnych (EKMT), ważnych na swoim terytorium. Dla strony polskiej oznaczało to drastyczne zmniejszenie zezwoleń EKMT z poziomu 670 do poziomu 172 szt.

Ponadto 24 lutego 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o kontroli przewozów drogowych, a na przełomie listopada i grudnia 2015 r. opublikowano akty wykonawcze. Nowe wewnętrzne przepisy rosyjskie budzą coraz większe wątpliwości polskich przewoźników w zakresie ich zgodności z przyjętymi uzgodnieniami odnoszącymi się do zasad wykonywania przewozów drogowych, szczególnie w zakresie interpretacji zasad wykonywania przewozów dwustronnych oraz do/z krajów trzecich. Wiele przewozów wykonywanych dotychczas przed przewoźników polskich, nie może być wykonywana na podstawie ustalonych wcześniej zasad.

Ponadto strona rosyjska wbrew ustaleniom umownym uzależnia rodzaj wykonywanego przewozu od innych okoliczności, np. miejsca siedziby nadawcy, a nie od miejsca załadunku. Pozbawia to polskich przewoźników drogowych możliwości przewozu na podstawie zezwolenia ogólnego towarów wyprodukowanych w Polsce w filii koncernu międzynarodowego, gdy dokumenty dotyczące towaru (np. faktura) wystawione są przez centralę znajdującą się w innym państwie. Strona polska przedstawiała podczas rozmów ten problem, natomiast strona rosyjska nie wykazywała woli jego rozwiązania.

Problemy z ustaleniami kontyngentu zezwoleń ze stroną rosyjską pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie. Kontyngent zezwoleń na 2010 rok uzgodniony został przez wiceministrów obu państw dopiero 9 marca 2010 r. (strony przedłużyły ważność kontyngentu zezwoleń z 2009 roku). Kontyngent zezwoleń na 2011 rok uzgodniono 2 lutego 2011 r. podczas posiedzenia Międzynarodowego Forum Transportowego w Paryżu. Ze względu na brak uzgodnień w zakresie przedłużenia kontyngentu zezwoleń z 2010 roku, w okresie 16 stycznia - 2 lutego 2011 r. przewoźnicy drogowi obu stron nie mogli wykonywać przewozów.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook