Logo biuletynu informacji publicznej

Praktyki, wolontariat, staże

PRAKTYKI

 • Praktyki organizowane są dla studentów wszystkich lat studiów.
 • Organizujemy praktyki zarówno w ramach praktyki obowiązkowej jak i te z inicjatywy studenta (nieobowiązkowe).
 • Powinny one trwać minimum dwa tygodnie. Terminy praktyki dostosowujemy do możliwości obu stron a harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.  
 • Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

Jak zgłosić się na praktykę do Ministerstwa?

 1. Sprawdź czym zajmują się poszczególne Biura/ Departamenty
 2. Wypełnij formularz aplikacyjny - praktyka (DOCX 19.57 KB) ze wskazaniem konkretnej komórki organizacyjnej Ministerstwa, i wyślij na adres praktyki@mi.gov.pl
 3. Czekaj na informację z Biura Dyrektora Generalnego MI o zakwalifikowaniu się na praktykę
 4. Przed rozpoczęciem praktyk powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:
 • porozumienie z uczelnią (PDF 263.14 KB) i skierowanie (w przypadku praktyk obowiązkowych)
 • dowód ubezpieczenia NNW
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta

 

WOLONTARIAT

 • Oferta wolontariatu skierowana jest do wszystkich studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie w MI.
 • Warunkiem jest ukończenie 18-ego roku życia oraz wykształcenie min. średnie.
 • Świadczenia wolontariuszy wykonywane są w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu zawartym z korzystającym.  
 • Wolontariat organizowany jest na okres powyżej 30 dni. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem.
 • Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania wolontariatu.

Jak zgłosić się na wolontariat do Ministerstwa?

 1. Sprawdź czym zajmują się poszczególne Biura/ Departamenty
 2. Wypełnij formularz aplikacyjny - wolontariat (DOCX 19.93 KB) ze wskazaniem konkretnej komórki organizacyjnej Ministerstwa, i wyślij na adres praktyki@mi.gov.pl.
 3. Czekaj na informację z Biura Dyrektora Generalnego  MI o zakwalifikowaniu się na wolontariat
 4. Przed rozpoczęciem wolontariatu powinieneś dostarczyć dowód ubezpieczenia NNW oraz podpisać umowę o świadczeniu usług wolontarystycznych.

 

STAŻE ABSOLWENCKIE

Staże organizowane w ministerstwie realizowane są w ramach projektów finansowanych przez:

 • urzędy pracy,
 • fundacje i inne instytucje wspierające m.in. osoby niepełnosprawne,
 • uczelnie.

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, ministerstwa i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy ministerstwem a instytucją organizującą, która wyraziła zgodę na sfinansowanie stażu dla bezrobotnego stażysty.

Szczegółowe informacje o praktykach,  wolontariacie i stażach absolwenckich  w Ministerstwie Infrastruktury można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 16 10 oraz adresem mailowym praktyki@mi.gov.pl.

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook