Logo biuletynu informacji publicznej

Płatności za przejazdy drogowe

Płatności za przejazdy drogowe

2015-12-31

Pojazdy lekkie (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)

Zgodnie z obowiązującym prawem, obecnie pojazdy lekkie są zobowiązane do uiszczenia opłaty za przejazd następującymi odcinkach autostrad:

Odcinki zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:

Opłaty za przejazd autostradami państwowymi są wskazane w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą:

  • Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 zł,
  • Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 2 (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) wynosi 0,10 zł.

Dodatkowo na Autostradzie A4:

Od Stacji Poboru Opłat Kleszczów (węzeł Kleszczów) do Punktu Poboru Opłat Sośnica (węzeł Sośnica) dla poruszających się w ruchu lokalnym wyłącznie po wskazanym odcinku autostrady pojazdów osobowych (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) i motocykli obowiązuje stawka 0 zł.

Manualny System Poboru Opłat

Manualny System Poboru Opłat to jedna z dwóch metod płatności za przejazd zarządzanymi przez GDDKiA odcinkami autostrad: A2 Konin - Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica, dostępnych dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony, czyli pojazdów lekkich.

Opłata dokonywana jest na bramkach w punktach poboru opłat. Manualny system poboru opłat na wyej wymienionych odcinkach autostrad ma charakter zamknięty, co oznacza, że kierowca wjeżdżający na taki odcinek autostrady pobiera bilet, na podstawie którego dokonuje opłaty w miejscu poboru opłat, opuszczając ten odcinek autostrady.

Opłata za przejazd jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz liczby przejechanych kilometrów.

Od 1 czerwca 2012 r. pojazdy lekkie mogą dobrowolnie przystąpić do Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL (uiszczać płatność za pomocą urządzenia pokładowego) na odcinkach autostrad w zarządzie GDDKiA objętych manualnym systemem poboru opłat.

Odcinki koncesyjne:

Pojazdy ciężkie (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy)

Elektroniczny system poboru opłat (viaTOLL)

Elektroniczny system poboru opłat (viaTOLL) jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 tony oraz autobusów niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej (tzw. pojazdy ciężkie).

Obejmuje on odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o łącznej długości prawie 3000 km.

 Sieć dróg płatnych w Polsce

 

 Rejestrację w elektronicznym systemie poboru opłat viaTOLL można dokonać w:

  • Punktach Dystrybucji,
  • Przygranicznych Punktach Dystrybucji,
  • Punktach Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje o systemie, m.in. pełna lista wszystkich Miejsc Obsługi Klienta viaTOLL są dostępne na stronie internetowej ViaToll.

Stawki opłaty elektronicznej uzależnione są od:

  1. klasy drogi, 
  2. maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
  3. klasy emisji spalin EURO.

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną (PDF 33 KB)

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną (PDF 34 KB)

Odcinki koncesyjne:

Podstawy prawne

Najważniejsze akty prawne odnoszące się do elektronicznego i manualnego systemu poboru opłat są dostępne na stronie internetowej ViaToll

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook