Logo biuletynu informacji publicznej

Natychmiastowe zgłaszanie zdarzeń kolejowych (art. 28g)

Natychmiastowe zgłaszanie zdarzeń kolejowych (art. 28g)

2016-04-14

Uwaga: zarządcy, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych!

Dla zrealizowania postanowień art. 28g ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym uruchomiono telefon dyżurny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych czynny całą dobę.

+48 510 126 711

Stany alarmowe i zdarzenia; poważne wypadki, wypadki i incydenty należy zgłaszać SMS-em podając:

  • datę, godzinę i miejsce powstania stanu, zdarzenia;
  • konsekwencje zaistniałe w wyniku stanu lub zdarzenia;
  • podmiot na terenie którego zaistniały zdarzenia;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zgłaszającej;
  • imię, nazwisko i nr telefonu osoby koordynującej pracę członków komisji na miejscu zdarzenia.

W przypadku poważnego wypadku należy dodatkowo telefonicznie na numer +48 510 126 711 powiadomić dyżurującego członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
budynek A pok. 88
tel. 22 630 14 33

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook