Logo biuletynu informacji publicznej

O Komisji

2018-02-01

Logo Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych

W skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz pozostali członkowie.

Andrzej Lewandowski

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
tel. 22 630 11 40, faks: 22 630 11 17
e-mail: Andrzej.Lewandowski@mi.gov.pl

Zbigniew Drozdowski

Zastępca Przewodniczącego PKBWL
tel. 22 630 11 47, faks: 22 630 11 17
e-mail: zbigniew.drozdowski@mi.gov.pl

Andrzej Pussak

Zastępca Przewodniczącego PKBWL
tel. 22 630 11 46, faks: 22 630 11 17
e-mail: andrzej.pussak@mi.gov.pl

Piotr Richter

Sekretarz PKBWL
tel. 22 630 11 42, faks 22 630 11 17
e-mail: piotr.richter@mi.gov.pl

Andrzej Bartosiewicz

Członek PKBWL
tel. 22 630 12 03, faks: 22 630 11 17
e-mail: andrzej.bartosiewicz@mi.gov.pl

Jacek Bogatko

Członek PKBWL
tel. 32 705 46 34, faks: 22 630 11 17
e-mail: jacek.bogatko@mi.gov.pl

Tomasz Makowski

Członek PKBWL
tel. 22 630 12 03, faks: 22 630 11 17
e-mail: tomasz.makowski@mi.gov.pl

Ryszard Rutkowski

Członek PKBWL
tel. 32 705 46 33, faks: 22 630 11 17
e-mail: ryszard.rutkowski@mi.gov.pl

Bogusław Trela

Członek PKBWL
tel. 22 630 11 33, faks: 22 630 11 17
e-mail: boguslaw.trela@mi.gov.pl

Mieczysław Wyszogrodzki

Członek PKBWL
tel. 22 630 11 41, faks: 22 630 11 17
e-mail: mieczyslaw.wyszogrodzki@mi.gov.pl

Patrycja Pacak

Członek PKBWL
tel. 22 630 11 91, faks: 22 630 11 17
e-mail: patrycja.pacak@mi.gov.pl

Wojciech Misiak

Członek PKBWL
tel. 22 630 12 58, faks: 22 630 11 17
e-mail: wojciech.misiak@mi.gov.pl

Krzysztof Miłkowski

Członek PKBWL
tel. 22 630 11 56, faks: 22 630 11 17
e-mail: krzysztof.milkowski@mi.gov.pl

Jerzy Girgiel

Członek PKBWL
tel. 61 225 51 02, faks: 22 630 11 17
e-mail: jerzy.girgiel@mi.gov.pl

Roman Kamiński

Członek PKBWL
tel. 61 225 51 03, faks: 22 630 11 17
e-mail: roman.kaminski@mi.gov.pl

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook