Logo biuletynu informacji publicznej

O Komisji

Stali członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

Tadeusz Ryś
Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
tel.: 022 630 14 33
fax: 022 630 14 39
e-mail: Tadeusz.Rys@mi.gov.pl

Jan Andrzej Młynarczyk
Zastępca Przewodniczącego PKBWK
tel.: 022 630 14 34
fax: 022 630 14 39
e-mail: Jan.Mlynarczyk@mi.gov.pl

Rafał Leśniowski
Zastępca Przewodniczącego PKBWK
tel.: 022 630 14 35
fax: 022 630 14 39
e-mail: Rafal.Lesniowski@mi.gov.pl

Henryk Zgrzebnicki
Sekretarz PKBWK
tel.: 022 630 14 30
fax: 022 630 14 39
e-mail: Henryk.Zgrzebnicki@mi.gov.pl

Andrzej Gniwek
Członek Stały PKBWK
tel.: 022 630 14 36
fax: 022 630 14 39
e-mail: Andrzej.Gniwek@mi.gov.pl

Benedykt Kugielski
Członek Stały PKBWK Oddział w Poznaniu
tel.: 061 225 51 00
fax: 061 225 51 04
e-mail: Benedykt.Kugielski@mi.gov.pl

Dionizy Jędrych
Członek Stały PKBWK Oddział w Poznaniu
tel.: 061 225 51 01
fax: 061 225 51 04
e-mail: Dionizy.Jedrych@mi.gov.pl

Karol Trzoński
Członek Stały PKBWK Oddział w Katowicach  
tel.: 032 607 24 65
fax: 032 607 34 64
e-mail: Karol.Trzonski@mi.gov.pl

Grzegorz Skarwecki
Członek Stały PKBWK Oddział w Katowicach  
tel.: 032 607 24 65
fax: 032 607 34 64
e-mail: Grzegorz.Skarwecki@mi.gov.pl

Tomasz Resiak
Członek Stały PKBWK Oddział w Katowicach
tel.: 032 607 24 65
fax: 032 607 34 64
e-mail: Tomasz.Resiak@mi.gov.pl

Pracownik obsługi Komisji

Barbara Pióro
tel.: 22 630 14 33
fax: 22 630 14 39
e-mail: pkbwk@mi.gov.pl

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook