Logo biuletynu informacji publicznej

Mieszkania socjalne i komunalne

2016-01-19

Finansowe wsparcie budownictwa dla najuboższych - mieszkania socjalne i komunalne

Gminy mają obowiązek planowania i realizacji działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Jest to zarówno obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (lokale komunalne), jak również zapewnianie lokali socjalnych i zamiennych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu przez gminę lokali socjalnych i komunalnych, a także wsparcie budowy, adaptacji lub remontu takich lokali, z przeznaczeniem na wynajem osobom i rodzinom o niskich dochodach. Po więcej informacji o tej ofercie zwróć się do urzędu Twojej gminy.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook