Logo biuletynu informacji publicznej

Lotnictwo ogólne

2015-12-31

Lotnictwo ogólne (ang. General Aviation - GA) obejmuje cały ruch lotniczy (prywatny i komercyjny), z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych.

Oprócz portów lotniczych, w Polsce funkcjonują także małe lotniska przystosowane do obsługi GA. Obecnie do rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisane są 42 takie lotniska, z czego 35 lotnisk zarządzanych jest przez Aeroklub Polski.

Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter rozwoju tego obszaru lotnictwa w Polsce, w listopadzie 2014 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał Wytyczne Nr 17, które określają parametry techniczne dla lądowisk. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej Dziennika Urzędowego ULC.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook