Logo biuletynu informacji publicznej

Karty pojazdów

2015-12-31

Producent lub importer, który wprowadza do obrotu handlowego na terytorium Polski nowy pojazd samochodowy przekazuje właścicielowi pojazdu kartę pojazdu.

Przed wydaniem karty pojazdu producent lub importer jest zobowiązany uzyskać pisemne potwierdzenie ministra właściwego do spraw transportu, uprawniające do wydawania kart pojazdów, na podstawie którego zamawia karty pojazdów u producenta tych dokumentów (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.).

Potwierdzenie jest wystawiane na wniosek producenta lub importera nowego pojazdu.

Szczegółowe informacje o dokumentach wymaganych do wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów (PDF 247.42 KB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook