Logo biuletynu informacji publicznej

Współpraca z gminami

2017-09-15

4 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zwrócił się do wojewodów z prośbą o wystąpienie do gmin o rozważenie przez nie możliwości przystąpienia do spółek celowych tworzonych z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości (art. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości). Gminy mogą wskazać nieruchomości gminne, które mogłyby zostać wniesione do takich spółek z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie mieszkań na wynajem o czynszu normowanym lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (z informacją, czy nieruchomości te są przygotowane np. pod względem uzbrojenia technicznego do realizacji takich inwestycji). Informacje umożliwią szybsze rozpoczęcie przez Krajowy Zasób Nieruchomości działań zmierzających do nawiązania współpracy z zainteresowanymi gminami i tworzenia spółek celowych z ich udziałem.

W przypadku gdy gmina jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z KZN w formie spółki celowej i dysponuje nieruchomością lub nieruchomościami możliwymi do wykorzystania na ten cel, powinna wykazać je zgodnie z dołączonym do pisma wzorem dotyczącym formalnie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa. Z uwagi na to, że wskazywane przez gminę nieruchomości są nieruchomościami gminnymi, a nie nieruchomościami Skarbu Państwa, w formularzu powinny zostać wypełnione tylko te rubryki, które znajdują zastosowanie w odniesieniu do nieruchomości gmin.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości