Logo biuletynu informacji publicznej

INSPIRE

2017-07-24

Wdrażanie dyrektywy INSPIRE

W 2007 roku Komisja Europejska przyjęła Dyrektywę INSPIRE, której celem jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych. Obecnie zebranie i analiza takich danych (np. dotyczących konkretnej działki) jest utrudnione, ze względu na olbrzymią liczbę baz rozproszone w wielu instytucjach. Dane przestrzenne, sposoby ich udostępniania, instytucje i ludzie tworzący i zarządzający tymi danymi to, zgodnie z dyrektywą, elementy Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Dyrektywa określa podstawowe zasady funkcjonowania infrastruktury w zakresie: metadanych, zbiorów danych przestrzennych i usług z nimi związanych. Reguluje zasady udostępniania i wspólnego korzystania z zasobów Infrastruktury. Ponadto ustala mechanizmy koordynujące, monitorujące i raportujące wdrażanie INSPIRE w Unii Europejskiej. Rolą ministerstwa jest organizowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”. Ministerstwo wspierają samorządy we wdrażaniu zasad INSPIRE: zleca prace badawcze, zmienia prawo, organizuje szkolenia, przygotowuje publikacje, prowadzi punkt kontaktowy. Szczegółowe informacje dotyczące prac ministerstwa w zakresie wdrażania zasad INSPIRE do polskiego systemu planowania przestrzennego, można uzyskać pod numerem telefonu: 22 522 56 00 lub pod adresem e-mail: zagospodarowanie.przestrzenne@mib.gov.pl.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook