Logo biuletynu informacji publicznej

Homologacja pojazdów

2015-12-31

Homologacja pojazdów

Od 1 stycznia 2014 r. zadania w zakresie homologacji pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części, dotychczas wykonywane przez ministra właściwego do spraw transportu, zostały przekazane Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz 1611).

Do zadań TDT, jako organu właściwego do prowadzenia spraw wynikających z procedur homologacji należą sprawy związane m.in. z:

  • wydawaniem, zmianą, cofaniem świadectw homologacji typu;
  • wydawaniem, zmianą, cofaniem świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
  • wydawaniem, zmianą, cofaniem świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
  • udzielaniem dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
  • uznawaniem dopuszczeń jednostkowych udzielonych na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • uznawaniem świadectw homologacji typu wydanych na dany typ pojazdu przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • uznawaniem świadectw homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach wydanych przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii;
  • przeprowadzaniem kontroli zgodności produkcji u producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części;
  • wyznaczeniem jednostki uprawnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych.

Wszelkie pytania związane z tą tematyką należy kierować do Transportowego Dozoru Technicznego.

Dane kontaktowe do Transportowego Dozoru Technicznego:

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

homologacja@tdt.pl

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook