Logo biuletynu informacji publicznej

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

2017-06-07

członkowie GKUA
Fot. powołanie członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (od 26 października 2016 r., ze zmianami 5 maja 2017 r. i 6 czerwca 2017 r.):

 1. Grzegorz Buczek
 2. Krzysztof Chwalibóg
 3. Piotr Gadomski
 4. dr Mirosław Gdesz
 5. Bartłomiej Kolipiński
 6. dr Adam Kowalewski
 7. Grzegorz Piotr Kubalski
 8. Andrzej Olbrysz
 9. dr hab. Tomasz Ossowicz
 10. Andrzej Porawski
 11. Anna Rembowicz-Dziekciowska
 12. dr hab. Krzysztof Skalski
 13. Paweł Soczewski
 14. dr hab. Michał Stangel
 15. Mariusz Ścisło
 16. Łukasz Złakowski

Piotrowi Gadomskiemu została powierzona funkcja przewodniczącego.

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Komisja doradza ministrowi poprzez przedstawianie opinii o projektowanych aktach prawnych oraz innych dokumentach w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, analizę obowiązującego stanu prawnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz analizę aktualnego stanu przestrzennego kraju.

Organizacja i tryb działania GKUA uregulowane zostały w regulaminie organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Dz. Urz. MIB z 30 maja 2016 r. poz. 37). Obsługę organizacyjną GKUA zapewnia Departament Polityki Przestrzennej w MIB. Kontakt: SekretariatDPP@mib.gov.pl.

Adres do korespondencji:
Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Polityki Przestrzennej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook