Logo biuletynu informacji publicznej

Dworce

2015-12-31

W Polsce istnieje ponad 2 500 dworców kolejowych. Około 600 dworców kolejowych pozostających w gestii PKP S.A. jest nadal czynnych.

Zmiana przepisów, która weszła w życie w 2001 r. umożliwiła PKP S.A. przekazywanie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, na których usytuowane są dworce kolejowe. Od tego czasu około 280 dworców kolejowych przekazanych zostało jednostkom samorządu terytorialnego.

Modernizacja dworców kolejowych

PKP S.A. sukcesywnie realizuje program modernizacji dworców kolejowych, wykorzystując różne źródła finansowania. Jednocześnie zmieniają się funkcje pełnione przez dworce kolejowe – skraca się czas przebywania tam podróżnych, zmniejsza się zatem zapotrzebowanie na wykorzystanie powierzchni dworca kolejowego w zakresie związanym z obsługą podróżnych. Wolne powierzchnie przeznaczane są na wynajem dla podmiotów komercyjnych.

Nowelizacja ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, która weszła w życie 6 grudnia 2008 r., umożliwiła PKP S.A. ubieganie się o środki publiczne na finansowanie lub współfinansowanie wydatków na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych. Obecnie inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dworców kolejowych realizowane są: ze środków własnych, ze środków budżetu państwa, ze środków unijnych bądź w systemie deweloperskim przy udziale partnera prywatnego.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych oraz zakończonych inwestycji dostępne są na stronie internetowej PKP S.A.

Od 2015 r. inwestycje dworcowe w systemie deweloperskim są realizowane przez PKP S.A. poprzez spółkę Xcity Investment. Szczegółowe informacje na temat inwestycji łączących funkcje związane z obsługą podróżnych z funkcjami komercyjnymi (galerie handlowe, biura) dostępne są na stronie spółki XCity Investment.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook