Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Transportu Drogowego (DTD)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Bogdan Oleksiak
Zastępca dyrektora: Aldona Wieczorek

Dane kontaktowe

tel. 22 630 12 40
fax 22 630 12 02
e-mail: sekretariatDTD@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Transportu Drogowego odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie transportu drogowego, dozoru technicznego oraz ruchu drogowego, z wyłączeniem zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego będących we właściwości Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw:
  1. związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz przewozów na potrzeby własne;
  2. związanych z realizacją postanowień wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa międzynarodowego, w tym prawa UE, umów dwustronnych i wielostronnych w zakresie transportu drogowego;
  3. z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami;
  4. dotyczących warunków rejestracji pojazdów oraz rzeczoznawców samochodowych;
  5. z zakresu zarządzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem;
  6. dotyczących warunków technicznych pojazdów, w tym zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz badań technicznych;
  7. z zakresu przepisów socjalnych w transporcie drogowym;
  8. z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań.
 3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
  1. Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych;
  2. Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Dróg Publicznych;
  3. Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie;
  4. Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie dotyczącym transportu drogowego, homologacji typu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, jednostek uprawnionych, stacji kontroli pojazdów oraz dozoru technicznego.
 4. Departament zapewnia obsługę:
  1. Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym;
  2. Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy;
  3. komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook