Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

Dane kierownictwa

Tatiana Tymosiewicz - kierująca departamentem

Dane kontaktowe

tel. 22 522 56 00
fax 22 522 56 03
e-mail: sekretariatDPP@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za realizację zadań w zakresie polityki planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. przygotowanie, realizacja, monitorowanie wdrożenia i aktualizacja dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
  2. przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji;
  3. organizacja, koordynacja i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”;
  4. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie integracji systemu planowania przestrzennego;
  5. inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego oraz rewitalizacji;
  6. realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mających na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych;
  7. koordynacja działań związanych ze współpracą Ministerstwa z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i obsługą przedstawicieli Ministerstwa biorących udział w posiedzeniach Komisji.
 3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
  1. Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie,
  2. Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.
 4. Departament zapewnia obsługę Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości