Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Poczty (DPO)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Maciej Świtkowski
Zastępca dyrektora: Łukasz Jasiński

Dane kontaktowe

tel. 22 630 10 02
e-mail: sekretariatDPO@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Poczty odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym sektora usług pocztowych.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. rozwój rynku usług pocztowych w zakresie dotyczącym zapewnienia społeczeństwu dostępu do powszechnych usług pocztowych, stałego podnoszenia jakości usług pocztowych, wspierania rozwoju konkurencji na rynku pocztowym oraz poprawy infrastruktury pocztowej;
  2. nadzór właścicielski nad spółką Poczta Polska S.A.;
  3. wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw łączności w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z późn. zm.) oraz z odrębnych przepisów;
  4. prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego;
  5. prowadzenie spraw dotyczących polityki emisyjnej znaczków pocztowych.
    

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook