Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Orzecznictwa (DO)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Marek Gruszczyński
Zastępca dyrektora: Monika Jędrzejewska

Dane kontaktowe

tel. 22 522 54 00
fax 22 522 54 07
e-mail: sekretariatDOI@mib.gov.pl

Jak uzyskać informację o postępowaniach w Departamencie Orzecznictwa
 • telefonicznie - 22 522 54 01,
 • pocztą elektroniczną - orzecznictwo@mib.gov.pl,
 • podczas wizyty w ministerstwie - pon. i śr., 10:00-16:00, ul. Chałubińskiego 4/6.
Numer 22 522 54 01 podzielony jest na 3 linie. Pracownicy ministerstwa odbierają połączenia na bieżąco, jednak ze względu na duże zainteresowanie uzyskaniem informacji o postępowaniach, linia może być zajęta.
Ograniczenia centrali telefonicznej pozwalają "wprowadzić" do kolejki osób oczekujących na połączenie 4 osoby. W przypadku gdy wszyscy pracownicy infolinii prowadzą rozmowę, osoby te usłyszą komunikat głosowy o tym, że wszystkie linie są zajęte.
Kolejne osoby (piąta i następne), które będą próbowały połączyć się z ww. numerem, usłyszą sygnał zajętości (zależny od operatora).
Prosimy o wyrozumiałość.

Od 16 grudnia 2016 r. sprawy odwoławcze od decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele realizacji inwestycji infrastrukturalnych zostały przekazane do Departamentu Lokalizacji Inwestycji.
Informacje w tych sprawach udzielane są:

 • telefonicznie pod numerem 22 522 50 00
 • osobiście we wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.30 – 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail wysłany na adres: sekretariatDLI@mib.gov.pl.

Zadania

 1. Departament Orzecznictwa odpowiada za prowadzenie indywidualnych postępowań administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, z wyłączeniem postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przejęcia lub wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
  2. prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących regulacji praw do nieruchomości oraz odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;
  3. prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia od Ministra odszkodowania w zakresie określonym w pkt 1 i 2;
  4. wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych i przed sądami powszechnymi w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
  5. prowadzenie spraw z zakresu informacji publicznej o zgłoszonych wnioskach reprywatyzacyjnych oraz wydawanie zaświadczeń w tych sprawach.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook