Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Lokalizacji Inwestycji (DLI)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Bartłomiej Szcześniak 
Zastępca dyrektora: Barbara Zając
Zastępca dyrektora: Jarosław Kapłon

Dane kontaktowe

tel. 22 522 52 00
fax 22 522 52 03
e-mail: sekretariatDLI@mib.gov.pl

Jak uzyskać informację w Departamencie Lokalizacji Inwestycji:
 • telefonicznie: w sprawach dotyczących decyzji zezwalających (pozwalających) na lokalizację inwestycji - pod numerem telefonu 22 522 52 00
 • w sprawach dotyczących postępowań odszkodowawczych – pod numerem telefonu 22 522 50 00
 • osobiście: wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.30 – 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub poprzez e-mail wysłany na adres: sekretariatDLI@mib.gov.pl.

Zadania

 1. Departament Lokalizacji Inwestycji odpowiada za prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji, a także ustalenia odszkodowań, wynikających z tych postępowań.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji, a także ustalenia odszkodowań, wynikających z tych postępowań;
  2. prowadzenie w trybie nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej;
  3. prowadzenie w trybie odwoławczym oraz nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  4. wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych i przed sądami powszechnymi w sprawach, o których mowa w pkt 1-3.
    

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook