Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Kontroli (DK)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Irmina Jabłońska-Witek
Zastępca dyrektora: Michał Sułkowski

Dane kontaktowe

tel. 22 630 11 90
fax 22 630 11 99
e-mail: sekretariatDK@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Kontroli odpowiada za realizację zadań związanych z kontrolą.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. prowadzenie kontroli planowych i doraźnych komórek organizacyjnych;
  2. prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych:
   1. organów i jednostek, o których mowa w § 2  Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa,
   2. jednostek podległych organom, o których mowa w § 2 ust. 1  Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, lub przez nie nadzorowanych,
   3. podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister,
   4. podmiotów, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a nadzór nad ich wykonywaniem sprawuje Minister;
  3. koordynacja rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
  4. koordynacja organizacji kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez organy kontrolne;
  5. koordynacja działań nadzorczych nad instytutami badawczymi;
  6. zapewnienie pracownikom Ministerstwa doradztwa w zakresie etyki;
  7. realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.
 3. W strukturze Departamentu znajduje się funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego, wykonująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego celem wspierania Ministra w realizacji jego celów i zadań, w tym zapewniająca obsługę organizacyjną Komitetu Audytu i prowadząca działania mające na celu jego wsparcie.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook