Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Gospodarki Nieruchomościami (DGN)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Małgorzata Kutyła
Zastępca dyrektora: Edyta Lubaszewska
Zastępca dyrektora: Bogusława Załęska

Dane kontaktowe

tel. 22 522 51 50
fax 22 522 51 54
e-mail: sekretariatDGN@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. opracowywanie rozwiązań systemowych i tworzenie przepisów w zakresie gospodarowania i udostępniania nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa, gmin, powiatów i województw, wywłaszczania i zwrotów nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, opłat adiacenckich, podziałów nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, rodzinnego ogrodnictwa działkowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami;
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
   1. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych,
   2. uznania albo odmowy uznania kwalifikacji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
  3. wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach, o których mowa w pkt 2;
  4. uzgadnianie standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych;
  5. monitorowanie rynku nieruchomości;
  6. prowadzenie centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;
  7. współpraca z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości.
 3. Departament zapewnia obsługę:
  1. Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;
  2. Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook