Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji (DAB)

Dane kierownictwa

Zastępca dyrektora: Bartłomiej Stecki
Zastępca dyrektora: Błażej Korczak

Dane kontaktowe

tel. 22 522 51 00
fax 22 522 51 05
e-mail: sekretariatDAB@mi.gov.pl

Zadania

 1. Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie prawa budowlanego, charakterystyki energetycznej budynków, wyrobów budowlanych oraz samorządu zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego;
  2. prowadzenie spraw dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, w tym prowadzenie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
  3. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu lub udostępnianiem na rynku wyrobów budowlanych;
  4. prowadzenie spraw dotyczących przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności dotyczących upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów dotyczących ww. warunków technicznych;
  5. prowadzenie nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa;
  6. prowadzenie spraw geodezji i kartografii;
  7. realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mających na celu usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, poprzez poprawę jakości regulacji prawnych oraz zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w tym obszarze;
  8. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań Ministra jako organu odwoławczego w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dotyczącym terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
 3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
  1. Głównym Geodetą Kraju;
  2. Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;
  3. Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie;
  4. Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook