Logo biuletynu informacji publicznej

Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Janusz Kopacz
Zastępca dyrektora: Sandro Kuruliszwili

Dane kontaktowe

tel. 22 630 14 70
fax 22 630 14 85
e-mail: sekretariatBZK@mib.gov.pl

Zadania

 1. Biuro Zarządzania Kryzysowego odpowiada za realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa, informatyzacją, ochroną informacji niejawnych, a także obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną fizyczną osób i mienia.
 2. Do zadań Biura należy w szczególności:
  1. koordynacja i realizacja zadań dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra oraz u przedsiębiorców, których przedmiot działalności dotyczy tych działów;
  2. koordynacja i realizacja zadań w zakresie monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
  3. koordynacja i realizacja zadań z zakresu planowania obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra oraz u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
  4. planowanie i realizacja działań związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych Ministerstwa lub na potrzeby Ministerstwa;
  5. zapewnienie dostępu do informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w Ministerstwie oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów i informacji w nich przetwarzanych;
  6. realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w tym obsługa Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;
  7. koordynacja i wykonywanie zadań obrony cywilnej w Ministerstwie;
  8. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Ministerstwa, w tym nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów zabezpieczenia technicznego.
 3. W strukturze Biura funkcjonuje wyodrębniona komórka do spraw ochrony informacji niejawnych, w której skład wchodzą Kancelaria Tajna i Kancelaria Tajna Międzynarodowa.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook