Logo biuletynu informacji publicznej

Badania techniczne pojazdów

Badania techniczne pojazdów

2015-12-31

Badania techniczne pojazdów

Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

Badania techniczne pojazdu dzieli się na:

  • badania okresowe – wykonywane w określonych przedziałach czasowych, w zależności od rodzaju pojazdu,
  • badania dodatkowe – wykonywane niezależnie od badań okresowych, w przypadkach określonych w art. 81 ust. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • badania co do zgodności z warunkami technicznymi – dotyczy pojazdów zabytkowych.

Badania techniczne pojazdu wykonuje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów. Uprawnienia dla diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów wydaje starosta. Osoba ubiegająca się o uprawnienie diagnosty powinna:

  • posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę,
  • odbyć wymagane szkolenie,
  • zdać egzamin kwalifikacyjny przeprowadzony przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Stacje kontroli pojazdów dzielimy na:

  • podstawowe – przeprowadzające badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,
  • okręgowe – przeprowadzające badania techniczne wszystkich pojazdów.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta, który w drodze porozumienia może powierzyć czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

 Podstawa prawna:

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook