Logo biuletynu informacji publicznej

Stosowanie BIM w budownictwie

Stosowanie BIM w budownictwie

2017-09-29

Cykl spotkań eksperckich dotyczących metodyki Building Information Modeling

Z inicjatywy Tomasza Żuchowskiego, wiceministra infrastruktury i budownictwa, 27 września 2016 r. w MIB rozpoczął się cykl spotkań eksperckich dotyczących stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie.

Pierwsze spotkanie zorganizowano z przedstawicielami administracji publicznej oraz publicznymi zamawiającymi. Harmonogram spotkań (PDF 101.78 KB) (PDF 101.78 KB) przewiduje również spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego, środowiska projektantów, organizacji promujących stosowanie metodyki BIM oraz sektora prywatnego. Interesariusze, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach są proszeni o zgłoszenia pod adresem: bim@mib.gov.pl. Zachęcamy do kontaktu.

Stosowanie metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie

27 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań na temat stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz "publicznych zamawiających", w tym m.in. Ministerstwo Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

W trakcie spotkania autorzy ekspertyzy wykonanej na zlecenie MIB przedstawili prezentację na temat obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych.

Zaproszeni goście poinformowali o doświadczeniach ze stosowaniem metodyki BIM oraz przedstawili obawy oraz korzyści związane z wdrożeniem tej metodyki w budownictwie.

Spotkanie zakończyła dyskusja, która pozwoliła podsumować omawiane w trakcie spotkania kwestie.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu będzie skierowane do przedstawicieli środowiska projektantów, producentów oprogramowania oraz środowiska akademickiego.

Prezentacja ekspertyzy w zakresie możliwości wdrożenia BIM w Polsce - KPMG Advisory na zlecenie MIB (PDF 1.41 MB) (PDF 1.41 MB).

Kolejne spotkanie konsultacyjne na temat metodyki BIM

Przedstawienie rekomendacji w zakresie możliwych ścieżek wdrożenia metodyki Building Information Modeling (BIM) w Polsce i przedstawienie wniosków na temat gotowości organizacji promujących stosowanie tej metodyki w praktyce do jej wdrożenia w budownictwie – to najważniejsze tematy spotkania eksperckiego, które odbyło się 21 lutego 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

- Mam nadzieję, że seria paneli dyskusyjnych, która już się odbyła, pozwoliła zaprezentować zalety i wątpliwości związane z wprowadzeniem BIM w Polsce, zarówno zwolennikom tej metody, jak i sceptykom wdrożenia metodyki BIM. BIM stanowi wyzwanie cywilizacyjne, a te spotkania zbliżają nas do ujęcia systemowego, do odpowiedzi na pytania: kiedy, w jakim zakresie, w jaki sposób i czy warto wdrożyć BIM, aby osiągnąć korzyści i ustrzec się ryzyk – mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

Cykl spotkań eksperckich rozpoczął się we wrześniu 2016 r. i stanowi forum prezentacji opinii na temat metodyki BIM przez przedstawicieli różnych zainteresowanych środowisk: projektantów i wykonawców, środowiska akademickiego i naukowego, administracji publicznej oraz publicznych zamawiających. W II kwartale tego roku zaplanowane jest podsumowujące i ostatnie z cyklu spotkanie eksperckie.

Metodyka BIM przy projektowaniu umożliwia wgląd w wirtualny obraz inwestycji pokazujący obraz planowanego obiektu w przewidzianym dla niego otoczeniu. To ułatwia automatyczne wykrywanie niezgodności w czasie projektowania i pozwala uniknąć problemów na etapie realizacji. Uaktualniony model powykonawczy może służyć jako baza danych pozwalajaca zaplanować ewentualne prace konserwacyjne czy remontowe.

Prezentacje do pobrania

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości