Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce

06.10.2016

„Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce” to temat przewodni tegorocznego Kongresu Mieszkaniowego, w którym uczestniczył 6 października 2016 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski.

Porozumienie PKP Intercity i PESA Bydgoszcz na rzecz innowacyjności

06.10.2016

6 października 2016 r. w Warszawie, w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Bittela, przedstawiciele PKP Intercity oraz PESY Bydgoszcz podpisali list intencyjny o rozwoju współpracy. Spółki zadeklarowały podjęcie działań w zakresie prac badawczo-rozwojowych w ramach budowy taboru kolejowego nowej generacji. Pierwszym wspólnym projektem będzie budowa lokomotywy dwunapędowej spalinowo-elektrycznej.

Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit wzięli udział w 8. Śniadaniu Lotniczym

06.10.2016

Wymiana  opinii dotyczących strategii rozwoju sektora transportu lotniczego w Polsce to główny temat dyskusji w ramach 8. Aviation Breakfast, w której wzięli udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit. Podczas spotkania omówiono także wyzwania dla polskiej branży lotniczej, powstałe w związku z europejską strategią w dziedzinie lotnictwa.

Ku głębszej polsko-białoruskiej współpracy w zakresie infrastruktury i transportu

03.10.2016

- Odbyliśmy bardzo owocne spotkanie z Anatolijem Siwakiem, ministrem transportu i komunikacji Białorusi. Omówiliśmy szereg spraw  mających wpływ na dwustronne relacje w dziedzinie transportu i infrastruktury - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

03.10.2016

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przyjął Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, określający standardy obowiązujące na terytorium Polski w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Zaproszenie do udziału w seminarium technologicznym dotyczącym systemu poboru opłat

03.10.2016

18 października 2016 r. o godz. 10.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbędzie się seminarium technologiczne, będące kolejnym etapem prac nad optymalizacją systemu poboru opłat w Polsce. Seminarium kierowane jest przede wszystkim do firm, które chciałyby zaproponować stronie publicznej rozwiązania w obszarze wdrożenia i eksploatacji systemów poboru opłat drogowych. Jego celem będzie umożliwienie zainteresowanym podmiotom krajowym i zagranicznym zaprezentowania swoich propozycji i przedstawienia funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

Komunikat w sprawie stosowania przepisów o pracownikach delegowanych do sektora transportu na Węgrzech

03.10.2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje, że władze węgierskie sprecyzowały swoje stanowisko dotyczące zakresu zastosowania przepisów implementujących tzw. dyrektywę wdrożeniową, dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (2014/67/UE), które weszły w życie na Węgrzech  8 lipca 2016 r.

Konsultacje kodeksu urbanistyczno-budowlanego

30.09.2016

30 września 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Rosja podpisała instrukcję w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych

30.09.2016

W dniach 28-30 września 2016 r. w Sankt Petersburgu odbyły się rozmowy w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych. W posiedzeniu polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych wzięli udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, wiceminister transportu Federacji Rosyjskiej Nikołaj Asauł oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych.

Nagrody dla najlepszych inspektorów transportu drogowego

29.09.2016

Nagrody dla najlepszych inspektorów w konkursie „Inspektor Roku 2016” wręczyła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło. W uroczystości wzięli udział również p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości