Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Minister Andrzej Adamczyk otworzył międzynarodową konferencję nt. dronów

23.11.2016

- Drony to dynamicznie rozwijający się rynek, proponujący innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach życia. Począwszy od rozwiązań związanych z bezpieczeństwem narodowym na potrzeby wojska, reagowania kryzysowego, np. przy pożarach czy powodziach, przez rozwiązania komercyjne, np. związane z dokonywaniem pomiarów, sporządzaniem dokumentacji, czy też wykorzystaniem rekreacyjnym  – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, otwierając 23 listopada 2016 r. Konferencję Wysokiego Szczebla „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”.

Andrzej Bittel uczestniczy w VI Kongresie Kolejowym

23.11.2016

23 listopada 2016 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel w wystąpieniu otwierającym VI Kongres Kolejowy podkreślił, że obecnie podejmowane są intensywne działania na rzecz wydania całej dostępnej na inwestycje kolejowe kwoty, czyli 67 mld złotych.

- Chodzi jednak nie tylko o to, żeby wydać te pieniądze, ale żeby przyniosło to odpowiedni skutek dla pasażerów i firm. Prawdziwym osiągnięciem będzie dopiero przedstawienie społeczeństwu odpowiednich efektów tych działań – powiedział A. Bittel.

Pierwsze Spotkanie Wysokiego Szczebla V4 i Republiki Korei dot. rozwoju infrastruktury

22.11.2016

– Cieszy mnie dynamiczny rozwój stosunków między państwami Grupy Wyszehradzkiej a Republiką Korei. Korea Południowa, będąca światowym liderem w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej, jest jednym z naszych najważniejszych azjatyckich partnerów – powiedziała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło.

Obchody Święta Kolejarza

21.11.2016

- Święto Kolejarza to dzień wyjątkowy. Jak co roku spotykamy się w gronie osób związanych z koleją, które sumienną pracą i rzetelnym wykonywaniem swoich obowiązków godnie pełnią powierzoną im służbę. Życzę wszystkim, abyście umacniali w sobie poczucie dumy z wykonywania zawodu kolejarza – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Minister Andrzej Adamczyk uczcił pamięć ofiar wypadków drogowych

20.11.2016

20 listopada 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wziął udział w obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie. To pierwsza, od momentu powstania pomnika ku czci ofiar wypadków komunikacyjnych, wizyta ministra nadzorującego prace Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tym miejscu.

Międzynarodowa Konferencja „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”

19.11.2016

W dniach 23-24 listopada 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wspólnie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego EASA oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego, organizuje w Warszawie  Międzynarodową Konferencję Wysokiego Szczebla poświęconą bezzałogowym statkom powietrznym „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”.

Powstają nowe drogi, dbamy także o stan istniejącej infrastruktury

18.11.2016

- W budżecie państwa na 2017 r. został zaplanowany dodatkowy miliard złotych na modernizację i utrzymanie dróg krajowych. Pozwoli to m.in. na podniesienie nośności sieci dróg i dostosowanie ich do wymagań określonych przepisami unijnymi - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas konferencji prasowej zorganizowanej w MIB 18 listopada 2016 r.

Wiceminister Justyna Skrzydło wzięła udział w Regionalnym Szczycie Cyfrowym w Budapeszcie

18.11.2016

17 listopada 2016 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło wzięła udział w Regionalnym Szczycie Cyfrowym, organizowanym w Budapeszcie przez rząd węgierski.

Polska dostosowuje sieć drogową do unijnych standardów

17.11.2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ze zdziwieniem przyjmuje wiadomość o skierowaniu przez Komisję Europejską skargi przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedostosowaniem sieci drogowej do nośności 11,5 t/oś. Ministerstwo oczekuje na szczegółowe uzasadnienie.

Wiceminister Jerzy Szmit w Olsztynie o inwestycjach w województwie warmińsko-mazurskim

17.11.2016

– Te inwestycje to nowa jakość życia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i szansa na jego dalszy rozwój – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości