Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Spotkanie z kierownictwem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency – EASA)

15.01.2016

Zagadnienia związane ze współpracą Polski z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego, uregulowania dotyczące bezzałogowych statków powietrznych, jak również kwestie związane z rolą i przyszłością europejskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem lotniczym były głównymi tematami spotkania podsekretarza stanu Jerzego Szmita z przedstawicielami EASA.

Ponad 10 tys. mieszkań w MdM w 2016 r.

14.01.2016

10 100 umów z dofinansowaniem wkładu własnego w programie „Mieszkanie dla młodych” zawarto z datą wypłaty w 2016 r. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów kredytowych od początku działania programu to 1 mld zł. Do 10 stycznia 2016 roku zawarto 41 920 umów kredytowych ze wsparciem programu MdM. 10 638 rodzin i osób, które kupiły własne mieszkanie lub dom miało przynajmniej jedno dziecko. 40 523 umów dotyczyło zakupu lokalu mieszkalnego, a 1 397 - domu jednorodzinnego. Ogólna wartość inwestycji, na które zawarto umowy kredytowe to 9,4 mld zł. Łączna kwota udzielonych kredytów w ramach programu to 7,5 mld zł.

Realizacja MdM dzisiaj

13.01.2016

Pragnę przypomnieć, że ci, którzy dzisiaj mówią, że rząd wygasza programy pomocowe dla polskich rodzin, jeszcze nie tak dawno robili wszystko, aby tej pomocy polskie rodziny nie otrzymywały - powiedział w Sejmie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Optymalizacja procesu budowy dróg – konsultacje z branżą drogową

08.01.2016

Z inicjatywy wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita 8 stycznia 2016 r. w MIB odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawców, związków zawodowych a także eksperci w zakresie projektowania i budowy dróg.

Ułatwienia w płatnościach za przejazd po europejskich drogach - Europejska opłata elektroniczna EETS

08.01.2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu stworzenie ram prawnych do prowadzenia możliwości wdrożenia usługi EETS. Dzięki niej kierowcy będą mogli płacić za przejazd po europejskich drogach za pomocą jednego urządzenia multimodalnego – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 stycznia 2016 r. w MIB.

Premier Beata Szydło powołała p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego

07.01.2016

Na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka premier Beata Szydło odwołała Tomasza Połcia z funkcji Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jednocześnie z dniem 6 stycznia 2016 r. na p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego został powołany dotychczasowy rzecznik prasowy Inspekcji Alvin Gajadhur.

Elektroniczny system poboru opłat za przejazd po drogach w Unii Europejskiej

05.01.2016

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Konsultacje publiczne: warunki techniczne dla dróg, mostów i tuneli

29.12.2015

Do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania 29 grudnia 2015 r. zostały skierowane trzy projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Historyczny rekord: 11 mln 111 tys. 111 pasażerów

29.12.2015

Lotnisku Chopina obsłużyło w 2015 roku ponad 11 mln pasażerów. To historyczny wynik dla stołecznego portu, a prognozy na przyszły rok mówią o kolejnych, systematycznych wzrostach.

Umowy na realizację Południowej Obwodnicy Warszawy podpisane

23.12.2015

Podpisano umowy na projekt i budowę oraz na nadzór nad inwestycją polegającą na budowie ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Na czas realizacji zadania Wykonawcy mają 41 miesięcy (bez okresów zimowych), co oznacza, że umowny termin zakończenia inwestycji przypadnie na sierpień 2020 r.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook