Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Seminarium „Elektroniczny pobór opłat drogowych. Doświadczenia Polski i innych krajów”

21.09.2016

Źródła finansowania dróg krajowych w Polsce, prawne i europejskie uwarunkowania systemów poboru opłat, kierunki rozwoju technologii poboru opłat w Europie, funkcjonowanie systemu viaTOLL oraz przyszłość opłaty elektronicznej w Polsce to główne tematy seminarium „Elektroniczny pobór opłat drogowych. Doświadczenia Polski i innych krajów” zorganizowanego 20 września 2016 r. we współpracy z Bankiem Światowym w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Powołanie wiceministra odpowiedzialnego za kolej

20.09.2016

20 września 2016 r. premier Beata Szydło powołała Andrzeja Bittela na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Wiceminister będzie odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei.

Briefing w MIB w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych

19.09.2016

Dodatkowe zezwolenia na przewóz towarów do Kazachstanu, planowane na 28-29 września 2016 r. negocjacje z Federacją Rosyjską ws. zasad wykonywania przewozów drogowych oraz działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa polskich przewoźników we Francji – to główne tematy briefingu prasowego wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita, zorganizowanego 19 września 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W briefingu wziął udział prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) Jan Buczek oraz dyrektor departamentu transportu w ZMPD Piotr Mikiel.

Minister Andrzej Adamczyk uczestniczył w IV Kongresie Rewitalizacji Miast i XIV Kongresie Miast Polskich

19.09.2016

– Od samego początku uważnie obserwujemy działanie ustawy o rewitalizacji w polskich gminach. Opublikowaliśmy również komentarz do jej przepisów, który pozostaje najobszerniejszym opracowaniem dotyczącym ustawy. Jestem przekonany, że kodeks urbanistyczno-budowlany promując wysokiej jakości przestrzeń i dostępne budownictwo mieszkaniowe – służyć będzie zapewnieniu trwałych podstaw rewitalizacji – mówił otwierając IV Kongres Rewitalizacji Miast i XIV Kongres Miast Polskich w Wałbrzychu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Konsultacje społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

19.09.2016

– Infrastruktura transportowa i transport odgrywają kluczową rolę we współczesnej gospodarce. Infrastruktura transportowa, obok sprawnego systemu finansowego i aktywności zawodowej, jest trzecim rodzajem swoistego krwioobiegu w procesach ekonomicznych – mówił 19 września 2016 r. w Szczecinie wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Uproszczenie wzorów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

16.09.2016

16 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Z samorządowcami o projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego

16.09.2016

– Chcemy jeszcze we wrześniu, przy okazji Dnia Budowlanych, skierować projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego do konsultacji publicznych – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas spotkania z samorządowcami województw małopolskiego i śląskiego. – Celem kodeksu jest przywrócenie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej, usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych. W kodeksie wprowadzono kategorie dotyczące różnych inwestycji. W zależności od ich rodzaju będzie stosowany odpowiedni proces dochodzenia do pozwolenia na budowę albo do momentu, w którym będzie można zgodnie z prawem rozpocząć budowę – dodał.

Dialog z branżą dla sprawniejszej realizacji inwestycji na kolei

15.09.2016

- Dzisiejsze spotkanie to jedna z najważniejszych płaszczyzn w relacjach między zamawiającym a wykonawcami. Proces realizacji inwestycji nigdy nie jest zerojedynkowy – nie jest tak, że po jednej stronie leży pełna odpowiedzialność i wypływające z niej konsekwencje, a po drugiej jest jej brak. Ryzykiem muszą się dzielić obie strony umowy – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk otwierając spotkanie z branżą wykonawców inwestycji kolejowych w ramach Forum Inwestycyjnego.

Koncepcja Smart City w planowaniu i funkcjonowaniu miast

15.09.2016

– Prowadzimy prace nad kompleksową regulacją przepisów dotyczących planowania przestrzennego i procesu budowlanego. Jeszcze we wrześniu skierujemy do konsultacji publicznych projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego – mówił 15 września 2016 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas IV edycji konferencji Smart City Forum w Warszawie.

Kolejne odcinki dróg krajowych coraz bliżej realizacji

15.09.2016

Do II etapu postępowań przetargowych na budowę kolejnych dróg zapisanych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) trafiły kolejne zadania. Zgodnie z zapowiedziami ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka z 2 września 2016 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała zaproszenia do składania ofert cenowych uczestnikom przetargów na realizację odcinków dróg: A6, S1, S10 oraz łącznika obwodnicy Inowrocławia.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook