Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Bezpieczny Autokar - ferie 2016

18.01.2016

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego rozpoczęli 16 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci na zimowy wypoczynek. W inauguracji akcji „Bezpieczny Autokar – ferie 2016” w punkcie kontrolnym na Zakopiance w Głogoczowie k. Krakowa uczestniczył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który wraz z p.o. GITD Alvinem Gajadhurem promował bezpieczny transport jako sposób na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powołanie Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa "Porty Lotnicze"

15.01.2016

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk z dniem 15 stycznia 2016 r. powołał Mariusza Szpikowskiego na stanowisko Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze". Jednocześnie rezygnację ze stanowiska Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" oraz dyrektora Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, na ręce ministra infrastruktury i budownictwa, złożył 15 stycznia 2016 r. Michał Kaczmarzyk. Rezygnacja została przyjęta.

Przyspieszenie wdrażania funduszy europejskich

15.01.2016

Zwiększenie efektywności i przyspieszenie realizacji programów finansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2014-2020 jest celem zespołu złożonego z przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich na poziomie krajowym i regionalnym. Jego pierwsze, nieformalne posiedzenie odbyło się 15 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli wiceministrowie infrastruktury i budownictwa: sekretarz stanu Kazimierz Smoliński i podsekretarz stanu Piotr Stomma.

Spotkanie z kierownictwem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency – EASA)

15.01.2016

Zagadnienia związane ze współpracą Polski z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego, uregulowania dotyczące bezzałogowych statków powietrznych, jak również kwestie związane z rolą i przyszłością europejskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem lotniczym były głównymi tematami spotkania podsekretarza stanu Jerzego Szmita z przedstawicielami EASA.

Ponad 10 tys. mieszkań w MdM w 2016 r.

14.01.2016

10 100 umów z dofinansowaniem wkładu własnego w programie „Mieszkanie dla młodych” zawarto z datą wypłaty w 2016 r. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów kredytowych od początku działania programu to 1 mld zł. Do 10 stycznia 2016 roku zawarto 41 920 umów kredytowych ze wsparciem programu MdM. 10 638 rodzin i osób, które kupiły własne mieszkanie lub dom miało przynajmniej jedno dziecko. 40 523 umów dotyczyło zakupu lokalu mieszkalnego, a 1 397 - domu jednorodzinnego. Ogólna wartość inwestycji, na które zawarto umowy kredytowe to 9,4 mld zł. Łączna kwota udzielonych kredytów w ramach programu to 7,5 mld zł.

Realizacja MdM dzisiaj

13.01.2016

Pragnę przypomnieć, że ci, którzy dzisiaj mówią, że rząd wygasza programy pomocowe dla polskich rodzin, jeszcze nie tak dawno robili wszystko, aby tej pomocy polskie rodziny nie otrzymywały - powiedział w Sejmie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Optymalizacja procesu budowy dróg – konsultacje z branżą drogową

08.01.2016

Z inicjatywy wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita 8 stycznia 2016 r. w MIB odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawców, związków zawodowych a także eksperci w zakresie projektowania i budowy dróg.

Ułatwienia w płatnościach za przejazd po europejskich drogach - Europejska opłata elektroniczna EETS

08.01.2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu stworzenie ram prawnych do prowadzenia możliwości wdrożenia usługi EETS. Dzięki niej kierowcy będą mogli płacić za przejazd po europejskich drogach za pomocą jednego urządzenia multimodalnego – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 stycznia 2016 r. w MIB.

Premier Beata Szydło powołała p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego

07.01.2016

Na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka premier Beata Szydło odwołała Tomasza Połcia z funkcji Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jednocześnie z dniem 6 stycznia 2016 r. na p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego został powołany dotychczasowy rzecznik prasowy Inspekcji Alvin Gajadhur.

Elektroniczny system poboru opłat za przejazd po drogach w Unii Europejskiej

05.01.2016

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook