Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Rozmowa wiceministra Jerzego Szmita z Radiem Olsztyn (link do audycji)

29.02.2016

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy wiceministra Jerzego Szmita z Radiem Olsztyn link do nagrania

Rozmowa ministra Andrzeja Adamczyka z Radiem Kraków (link do audycji)

29.02.2016

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy ministra Andrzeja Adamczyka z Radiem Kraków link do nagrania

Kolejne spotkanie z cyklu „Europa Karpat”

29.02.2016

O tworzeniu nowoczesnej sieci transportowej jako podstawowego warunku rozwoju gospodarczego mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji „Europa Karpat”. Spotkanie odbyło się 27 lutego w Przemyślu. W debacie zorganizowanej z inicjatywy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wzięli udział przedstawiciele parlamentów narodowych, administracji rządowej i samorządowej z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Rumunii.

Prace nad usprawnieniem procesu realizacji dróg

26.02.2016

Możliwości optymalizacji kosztów budowy dróg i usprawnienie procesu realizacji inwestycji były przedmiotem posiedzenia Komitetu Sterującego, powołanego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W posiedzeniu, które odbyło się 26 lutego 2016 r. w Warszawie, wziął udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. W ramach Komitetu Sterującego działają grupy robocze, których zadaniem jest opracowanie najbardziej optymalnych mechanizmów, dzięki którym budowa nowoczesnych i bezpiecznych dróg w Polsce, ujętych w ramach niedoszacowanego PBDK 2014-2023, będzie możliwa.

Polsko-ukraińskie rozmowy o transporcie drogowym

26.02.2016

Współpraca dwustronna, ułatwienia w wykonywaniu przewozów tranzytowych i budowa dróg w ramach międzynarodowego szlaku E-40 na Ukrainie były przedmiotem rozmów Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita z Zastępcą Ministra Infrastruktury Ukrainy Oksaną Reiter.

Podsumowanie MIB - 100 dni rządu

26.02.2016

W grudniu udało się rozliczyć wszystkie środki unijne przeznaczone na inwestycje kolejowe. Kiedy wchodziliśmy tutaj na Chałubińskiego mieliśmy informację, że część z tych środków, w tym rozliczeniu może być zagrożona. Uważam to za wielki sukces – podkreślił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk otwierając spotkanie z dziennikarzami z okazji 100 dni rządu premier Beaty Szydło.

Trwa pierwsza edycja programu finansowania społecznego budownictwa czynszowego

26.02.2016

Do poniedziałku 29 lutego 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o preferencyjne finansowanie zwrotne w ramach nowego programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC). Mieszkania współfinansowane w ramach programu będą przeznaczone dla osób i rodzin, których dochody nie pozwalają na zakup lub wynajem mieszkania na zasadach rynkowych, a jednocześnie przekraczają poziom uprawniający do najmu mieszkań komunalnych. Program stanowi narzędzie polityki mieszkaniowej gmin, co potwierdza wymóg zawarcia przez każdego inwestora wnioskującego o udzielenie finansowania umowy z samorządem.

Sukces przedstawiciela MIB

26.02.2016

25 lutego 2016 r. Jerzy Kleniewski, Radca Generalny w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa został wybrany, po raz trzeci, na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (KTL EKG ONZ).

Nie ma przeszkód w szkoleniu kandydatów na kierowców

26.02.2016

Dwa z czterech rozporządzeń, regulujących zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, które wygasły o północy 24 lutego 2016 r. zostały już opublikowane (komunikat " Można egzaminować na prawo jazdy"  na stronie ministerstwa).

Komentarz MIB ws. pozwania Polski przez Komisję Europejską do Trybunału UE za przepisy o bezpieczeństwie na kolei

25.02.2016

Przy ministrze właściwym ds. transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, prowadząca badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych, której status pozostaje niezmienny od lat.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook