Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

85 mln zł na przygotowanie Krakowa do modernizacji linii kolejowych

30.03.2017

Sprawny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych podczas modernizacji krakowskiego węzła kolejowego zapewni nowa nastawnia w Dłubni, dodatkowe urządzenia sterowania ruchem oraz odnowa mostów, wiaduktów i torów na linii Kraków Mydlniki – Podłęże. Na remont trasy PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły 85 mln zł.

Lepsze podróże między Warszawą a Poznaniem

30.03.2017

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację linii między Swarzędzem a Barłogami. To pierwsza z trzech umów, których realizacja zwiększy możliwości trasy. Zapewniona zostanie komfortowa obsługa pasażerów, a nowoczesny system sterowania będzie gwarantował bezpieczne podróże i przewóz towarów. Podpisana umowa warta jest ponad 800 mln zł.

Województwo podlaskie: podpisano kolejne listy intencyjne na realizację programu Mieszkanie Plus

30.03.2017

Grajewo i Suwałki dołączyły do programu Mieszkanie Plus. Wcześniej porozumienia zawarły Augustów i Łomża. W województwie podlaskim może już powstać około pół tysiąca nowoczesnych mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności.

Poczta Polska przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

29.03.2017

Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na Poczcie Polskiej to główny cel porozumienia, zawartego 29 marca 2017 r., pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Pocztą Polską w sprawie współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Polska architektem Deklaracji nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego

29.03.2017

29 marca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło wzięła udział w spotkaniu ministrów właściwych ds. transportu państw członkowskich UE na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, które odbyło się w Valletcie (Malta).

Wiceminister Jerzy Szmit z przewoźnikami drogowymi o najważniejszych sprawach branży

29.03.2017

28 marca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie MIB uczestniczył też dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak.

BGK Nieruchomości i Stowarzyszenie Architektów Polskich będą współpracować w realizacji programu Mieszkanie Plus

29.03.2017

Porozumienie zawarte w podpisanym liście intencyjnym zakłada współpracę BGKN z wybitnymi architektami, członkami Stowarzyszenia Architektów Polskich przy realizacji pilotażowych projektów rządowego programu Mieszkanie Plus.

Ogłoszono przetarg na obwodnicę Łomży

28.03.2017

Na obwodnicę Łomży mieszkańcy czekali od kilkudziesięciu lat. Cieszę się, że dzisiejsza decyzja przybliża nas do jej realizacji – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit na konferencji poświęconej budowie obwodnicy miasta.

W Senacie o polskim dziedzictwie kolejowym

28.03.2017

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel 27 marca 2017 r. wziął udział w konferencji „Ochrona dziedzictwa kolejowego w Polsce. Historia, zasób, problemy i perspektywy”, zorganizowanej przez Senat RP.

Więcej stojaków rowerowych na polskich stacjach

24.03.2017

Ponad 400 nowych stojaków rowerowych na około 100 stacjach w Polsce - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wiosną rozpoczną montaż stojaków. Rowerzyści do końca roku będą mogli korzystać z 6300 stojaków umieszczonych m.in przy 300 dworcach kolejowych. Z rowerem można także podróżować pociągami PKP Intercity.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook