Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Bardziej komfortowa podróż koleją na trasie z Warszawy do Poznania

10.03.2017

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, pod koniec marca 2017 r., wyłonią wykonawców modernizacji linii między Sochaczewem a Swarzędzem. Szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 2,6 mld zł. W Koninie, Kole, Kutnie i Łowiczu zmienią się stacje kolejowe. Komfort podróży pasażerów zwiększą perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Będą nowoczesne wiaty, lepsze oświetlenie oraz informacja głosowa i wizualna.

Polska i Irlandia wspólnie o gospodarce mieszkaniowej

09.03.2017

Polityka mieszkaniowa i innowacje w gospodarce mieszkaniowej – to główne tematy rozmowy wiceministra infrastruktury i budownictwa Kazimierza Smolińskiego z wiceministrem Damienem Englishem z irlandzkiego ministerstwa gospodarki mieszkaniowej i odnowy miast.

O lepszym wsparciu budownictwa społecznego podczas targów Interbud w Łodzi

09.03.2017

- Celem projektowanych rozwiązań jest ułatwienie uczestnictwa inwestorów w programie społecznego budownictwa czynszowego oraz zracjonalizowanie gospodarowania tworzonym zasobem mieszkaniowym – mówił 9 marca 2017 r. w Łodzi wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Wiceszef MIB wziął udział w towarzyszącej Targom Budownictwa Interbud i organizowanej od 19 lat Konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego.

PAŻP dołączyła do Sojuszu iTEC

09.03.2017

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz litewska ORO NAVIGACIJA oficjalnie dołączyły do europejskiego Sojuszu iTEC. Umowa została podpisana podczas ATM Congress w Madrycie.

S6 Goleniów – Koszalin w budowie

08.03.2017

Wszystkie odcinki drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem są już w budowie. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje Zezwalające na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla 2 ostatnich odcinków: Nowogard – Płoty (o długości 20,3 km) i Ustronie Morskie – Koszalin (o długości 24,2 km). Na 4 odcinkach, dla których decyzje ZRID zostały wydane wcześniej, są już prowadzone prace przygotowawcze. Cała trasa od Goleniowa do Koszalina liczy niemal 120 km długości, a wraz z budowaną od wiosny ubiegłego roku obwodnicą Koszalina i Sianowa - prawie 140 km. Łączna wartość kontraktów na realizację odcinków Goleniów - Koszalin to ok. 2,2 mld zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2019 roku.

PKP PLK podpisały umowę na modernizację i elektryfikację linii Lublin - Stalowa Wola

08.03.2017

– Polska Wschodnia potrzebuje nowych inwestycji w infrastrukturę transportową. Dzięki modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej pomiędzy Lublinem i Stalową Wolą poprawi się jakość połączeń międzynarodowych oraz pomiędzy miastami wojewódzkimi, co wpłynie na lepszą dostępności transportową województw wschodnich. W rezultacie planowanych inwestycji zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna regionów, co przełoży się na ich szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców. – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  Andrzej Bittel, 8 marca 2017 r. w Lublinie.

Konkurs o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji

07.03.2017

Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłosił konkurs o nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji. Konkurs będzie promował najlepsze przykłady projektów, dokumentów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą mogły służyć za wzór dla następnych działań w tym obszarze. Nagroda będzie przyznana za najlepsze rozwiązania i osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji.

Oświadczenie w związku z artykułem z 7 marca 2017 r. w dzienniku Fakt

07.03.2017

Minister infrastruktury i budownictwa, niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnych informacji, w tym dokumentów wskazujących na możliwe nieprawidłowości związane z zawarciem umowy na ochronę dworców podczas Światowych Dni Młodzieży, skierował 5 lipca 2016 r. pisemne zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W zawiadomieniu minister Andrzej Adamczyk wskazał, że przy zabezpieczeniu dworców kolejowych: „mogło dojść do naruszenia prawa, m.in. przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych poprzez jej niezastosowanie, a nawet mógł mieć miejsce czyn zabroniony przeciwko obrotowi gospodarczemu, pośrednio mogący mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne”.

Powstaną wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego

07.03.2017

Obecnie w Polsce rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu, głównie w obszarach miejskich. W wielu polskich miastach powstają wypożyczalnie rowerów miejskich. Ze względu na korzyści, jakie niesie za sobą ruch rowerowy, takich jak pozytywny wpływ na środowisko i aktywność fizyczną społeczeństwa, mniejsze zużycie sieci drogowej czy ograniczenie zatorów drogowych, promocja komunikacji rowerowej jest jednym z celów polityki państwa.

Zezwolenia na budowę dwóch odcinków S17

07.03.2017

6 marca 2017 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał dwa zezwolenia na realizację dwóch odcinków ekspresowej S17, od Garwolina do obwodnicy Gończyc i od Gończyc do granicy z województwem lubelskim. Wydanie decyzji ZRID umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook