Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Samorządowcy z Wielkopolski o programie Mieszkanie Plus

15.11.2017

- Jednym z zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości jest zebranie wiedzy o nieruchomościach Skarbu Państwa – mówił 15 listopada 2017 r. w Poznaniu pełnomocnik rządu ds. budowy mieszkań w zakresie KZN Tomasz Żuchowski. Spotkanie z samorządowcami z Wielkopolski w Poznaniu zostało zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z wojewodą wielkopolskim i dotyczyło programu Mieszkanie Plus realizowanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz innych inicjatyw legislacyjnych MIB.

Drogi dla każdego Polaka. MIB zatwierdził do realizacji 605 zadań na drogach krajowych

15.11.2017

- Obejmując funkcję Ministra Infrastruktury i Budownictwa postawiłem sobie za cel, że oprócz rozwoju nowoczesnej sieci dróg szybkiego ruchu, czyli autostrad i dróg ekspresowych, powinniśmy także utrzymywać we właściwym stanie technicznym już istniejące drogi. Inwestycje prowadzone na istniejącej sieci dróg krajowych, w tym te poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu, są z pewnością zadaniami mniej spektakularnymi niż budowa autostrad. Pozwalają one jednak na znaczną poprawę warunków życia mieszkańców. Dzięki budowanych chodnikom czy ścieżkom rowerowym dzieci mogą bezpiecznie dotrzeć do szkoły, a rodzice do pracy. To także łatwiejszy i szybszy dojazd dla przedsiębiorców. Udrażniając skrzyżowania eliminujemy kilometrowe korki – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

14.11.2017

W przedłożonym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych zaproponowano zmiany, które umożliwiają zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do dróg o znaczeniu obronnym. Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie infrastruktury drogowej na potrzeby obronności państwa i zabezpieczy potrzeby transportowe naszych wojsk i wojsk sojuszniczych, w tym szpicy NATO. Nowe rozwiązania przyspieszą i usprawnią realizowanie zadań inwestycyjnych na tych drogach.

Nazwy zagranicznych miast na znakach drogowych będą zapisywane także po polsku

13.11.2017

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad zmianą przepisów, dzięki której na znakach drogowych nazwy miast położonych w sąsiednich państwach będą podawane w języku polskim i w języku oryginalnym. Nazwy miast mają być zapisywane w jednym wierszu - w pierwszej kolejności nazwa w języku polskim, a następnie nazwa oryginalna w nawiasie.

Polsko – ukraińskie rozmowy w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych

10.11.2017

W dniach 8-9 listopada 2017 r. w Kijowie odbyło się posiedzenie polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz Ambasady RP w Kijowie.

Osiedle Mieszkanie Plus w Kielcach

10.11.2017

Kielce dołączyły do programu Mieszkanie Plus z projektem dobrze skomponowanego i funkcjonalnego osiedla. 10 listopada 2017 r. przedstawiciele władz miasta i Krajowego Zasobu Nieruchomości podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu Mieszkanie Plus.

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami

10.11.2017

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało kolejną edycję poradnika „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania”.

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych w 2018 r.

09.11.2017

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Wiceminister J. Skrzydło w Genewie o programie Mieszkanie Plus

09.11.2017

- Polityka mieszkalna będąca jednym z kluczowych priorytetów polskiego rządu, jest przez niego rozumiana jako zaproponowanie rozwiązań, które zwiększą dostępność mieszkań, szczególnie dla rodzin o średnich i niskich dochodach – powiedziała Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, podczas 78. sesji Komitetu Mieszkalnictwa i Gospodarki Gruntami, która odbyła się w Genewie. 

PKP Intercity zmodernizuje kolejnych 60 wagonów

09.11.2017

- PKP Intercity, jako narodowy przewoźnik, coraz więcej inwestuje w zakup oraz modernizację swojego taboru. Chcemy, aby Polacy mogli korzystać z pociągów zestawionych z nowoczesnych wagonów i pojazdów. Ten kontrakt to kolejny krok do realizacji tego celu – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel podczas podpisania przez PKP Intercity umowy z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu na modernizację 60 wagonów.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości