Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

S7 Ostróda Południe – Rychnowo na ukończeniu

10.07.2017

- Inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach to nie tylko duże, wieloletnie i wielomilionowe kontrakty. To także mniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach, gdzie określono najwyższe klasy ryzyka. Jednym z takich zadań jest rozbudowa drogi krajowej nr 53 Szczytno – Olszyny, dla której Program Inwestycji został dziś zatwierdzony – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit 10 lipca 2017 r.

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

10.07.2017

Dostosowanie przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego poprzez eliminację barier w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich to główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, który 7 lipca  2017 r. uchwalił Sejm RP.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

07.07.2017

7 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez MIB.

Projekty infrastrukturalne trzonem inicjatywy Trójmorza

07.07.2017

– Współpraca w zakresie infrastruktury transportowej w ramach inicjatywy Trójmorza nabiera realnych kształtów. Warszawski szczyt, którego honorowym gościem był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, jest jasnym dowodem na to, iż ta koncepcja spotyka się z uznaniem wielu państw europejskich oraz jednego z naszych najważniejszych sojuszników – powiedział podczas Global Forum wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Kolejna inwestycja w Katowicach w ramach programu Mieszkanie Plus

07.07.2017

W Katowicach powstanie około 500 nowoczesnych mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. To efekt umowy podpisanej 7 lipca 2017 r. pomiędzy Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego i BGK Nieruchomości.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

05.07.2017

– Realizujemy cele Narodowego Programu Mieszkaniowego. Cieszę się, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi powstanie zasobu nieruchomości na potrzeby programu Mieszkanie Plus – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk po przyjęciu przez rząd projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przedłożonego przez MIB.

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym

05.07.2017

Inspektorzy jednostek dozoru technicznego będą kontrolować na stacjach paliw wydajność urządzeń wychwytujących pary paliwa, które uwalniają się podczas tankowania pojazdów i monitorować ich przekazywanie do zbiornika magazynowego. Zapewni to ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak benzen i ozon. 5 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Podsumowanie prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych

05.07.2017

- W lipcu zakończymy prace nad nową wersją kodeksu urbanistyczno-budowlanego - mówił 5 lipca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych: Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poświęconego podsumowaniu prac nad projektem ustawy.

Wygodna stacja w centrum Gdańska

03.07.2017

Stacja Gdańsk Główny będzie bardziej komfortowa i funkcjonalna. System informacji wizualnej i głosowej oraz oznakowanie ułatwią pasażerom obsługę. W dostępie do pociągów pomogą 4 windy i schody ruchome. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 3 lipca 2017 r. umowę na modernizację stacji. Inwestycja warta 62 mln zł rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Ponad 1,2 tys. mieszkań w budowie w całej Polsce w ramach Mieszkania Plus

03.07.2017

- Rozpoczęcie budowy nowoczesnych mieszkań w Gdyni w ramach programu Mieszkanie Plus jest odpowiedzią na potrzeby rynku mieszkaniowego na Pomorzu. Wierzę, że dostępnych mieszkań na wynajem będzie przybywać. Zwiększenie liczby dostępnych mieszkań to jeden z najważniejszych celów Narodowego Programu Mieszkaniowego – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński podczas inauguracji budowy ponad 170 nowoczesnych mieszkań na wynajem w Gdyni.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook