Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Realizacja MdM dzisiaj

13.01.2016

Pragnę przypomnieć, że ci, którzy dzisiaj mówią, że rząd wygasza programy pomocowe dla polskich rodzin, jeszcze nie tak dawno robili wszystko, aby tej pomocy polskie rodziny nie otrzymywały - powiedział w Sejmie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Optymalizacja procesu budowy dróg – konsultacje z branżą drogową

08.01.2016

Z inicjatywy wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita 8 stycznia 2016 r. w MIB odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawców, związków zawodowych a także eksperci w zakresie projektowania i budowy dróg.

Ułatwienia w płatnościach za przejazd po europejskich drogach - Europejska opłata elektroniczna EETS

08.01.2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu stworzenie ram prawnych do prowadzenia możliwości wdrożenia usługi EETS. Dzięki niej kierowcy będą mogli płacić za przejazd po europejskich drogach za pomocą jednego urządzenia multimodalnego – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 stycznia 2016 r. w MIB.

Premier Beata Szydło powołała p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego

07.01.2016

Na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka premier Beata Szydło odwołała Tomasza Połcia z funkcji Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jednocześnie z dniem 6 stycznia 2016 r. na p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego został powołany dotychczasowy rzecznik prasowy Inspekcji Alvin Gajadhur.

Elektroniczny system poboru opłat za przejazd po drogach w Unii Europejskiej

05.01.2016

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Konsultacje publiczne: warunki techniczne dla dróg, mostów i tuneli

29.12.2015

Do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania 29 grudnia 2015 r. zostały skierowane trzy projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Historyczny rekord: 11 mln 111 tys. 111 pasażerów

29.12.2015

Lotnisku Chopina obsłużyło w 2015 roku ponad 11 mln pasażerów. To historyczny wynik dla stołecznego portu, a prognozy na przyszły rok mówią o kolejnych, systematycznych wzrostach.

Umowy na realizację Południowej Obwodnicy Warszawy podpisane

23.12.2015

Podpisano umowy na projekt i budowę oraz na nadzór nad inwestycją polegającą na budowie ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Na czas realizacji zadania Wykonawcy mają 41 miesięcy (bez okresów zimowych), co oznacza, że umowny termin zakończenia inwestycji przypadnie na sierpień 2020 r.

39 539 umów "Mieszkanie dla młodych"

20.12.2015

Do 20 grudnia 2015 roku zawarto 39 539 umów kredytowych ze wsparciem programu MdM. 9 936 rodzin i osób, które kupiły własne mieszkanie lub dom miało przynajmniej jedno dziecko. 38 279 umów dotyczyło zakupu lokalu mieszkalnego, a 1 260 - domu jednorodzinnego. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów kredytowych to 940 mln zł. Łączna kwota udzielonych kredytów w ramach programu to 7,1 mld zł. Ogólna wartość inwestycji, na które zawarto umowy kredytowe to 8,9 mld zł.

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk w Radzie Dialogu Społecznego

11.12.2015

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego. Jednym z przedstawicieli strony rządowej w Radzie jest Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości