Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

15-lecie PKP SKM w Trójmieście

04.03.2016

Uroczystym przekazaniem dwóch wyprodukowanych na zlecenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście pojazdów zakończyła się dwudniowa konferencja na temat finansowania inwestycji w transporcie kolejowym w perspektywie 2014-2020. W uroczystości, która rozpoczęła się od wspólnego przejazdu nowym pojazdem na trasie Gdańsk Główny - Gdynia Cisowa, uczestniczyli przedstawiciele właścicieli spółki, zarządu PKP SKM Trójmieście, producenta oraz wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Podsumowaniu XIII edycji kampanii "Dobry Beton"

03.03.2016

3 marca 2016 r. w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wziął udział w uroczystym ogłoszeniu XIII edycji kampanii "Dobry Beton".

Międzynarodowa współpraca na rzecz Via Carpatia

02.03.2016

Nowe połączenie północy z południem Europy, integrujące systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji, utworzenie pewnego i bezpiecznego korytarza transportowego na wschodnich rubieżach Unii Europejskiej oraz rozwój wymiany gospodarczej między krajami Regionu Bałtyckiego i Regionu Karpackiego to główne cele międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia.

Kolejne inwestycje na rzecz poprawy BRD

02.03.2016

Budowa nowych i poprawa stanu istniejących dróg, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa spójności komunikacyjnej kraju to cele, których osiągnięcie będzie możliwe dzięki inwestycjom realizowanym między innymi w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN). Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził kolejne zadania, które będą realizowane przez GDDKiA w 2016 r.

Rozmowy z przedstawicielami szkół nauki jazdy

02.03.2016

2 marca 2016 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających Ośrodki Szkolenia Kierowców. Tematem rozmów było sformułowane przez branżę szkoleniową stanowisko w sprawie poprawy systemu szkolenia i egzaminowania kierowców, wypracowane przez przedstawicieli Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Wiceminister Piotr Stomma spotkał się z przedstawicielami polskiej branży TLS

01.03.2016

Chcemy poprawić atrakcyjność polskiej branży transportu logistyki i spedycji (TLS) na rynku europejskim. W tym celu możemy skorzystać z dobrych praktyk funkcjonujących w przepisach Unii Europejskiej – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Piotr Stomma podczas spotkania z przedstawicielami polskiej branży TLS.

Rozmowy o zmianach prawa budowlanego z samorządem powiatowym

29.02.2016

O planowanych kierunkach zmian prawa związanego z realizacją inwestycji budowlanych, w szczególności zamierzeniach dotyczących prawa budowlanego mówił podczas posiedzenia zarządu Związku Powiatów Polskich (29 lutego 2016 r. w Warszawie) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski. Resort pracuje nad kompleksowymi rozwiązaniami dotyczącymi administracji architektoniczno-budowlanej i procesu inwestycyjnego. Wiceminister podkreślał, że propozycje będą systemowymi zmianami, a nie tylko doraźnymi.

Wiosenna edycja naboru wniosków o dofinansowanie budownictwa socjalnego i komunalnego

29.02.2016

Od 1 marca 2016 r. będą większe dopłaty dla gmin, powiatów i organizacji pożytku publicznego na tworzenie zasobów mieszkaniowych. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy wśród szeregu zmian dopuszcza m.in. zakup byłych mieszkań zakładowych przez gminy z 30 proc. dofinansowaniem z Funduszu Dopłat.

Rozmowa wiceministra Jerzego Szmita z Radiem Olsztyn (link do audycji)

29.02.2016

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy wiceministra Jerzego Szmita z Radiem Olsztyn link do nagrania

Rozmowa ministra Andrzeja Adamczyka z Radiem Kraków (link do audycji)

29.02.2016

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy ministra Andrzeja Adamczyka z Radiem Kraków link do nagrania

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook