Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Trzecie posiedzenie Zarządu Baltic FAB

11.03.2016

W dniach 9-10 marca 2016 r., w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, odbyło się  trzecie posiedzenie Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego  Bloku Przestrzeni Powietrznej  (Baltic FAB), któremu przewodniczyli przedstawiciele  ministerstw właściwych ds. transportu Polski i Litwy. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu  Lotnictwa Cywilnego, Polskiej  Agencji  Żeglugi Powietrznej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ich litewscy odpowiednicy.

Realizacja programu Mieszkanie dla młodych do 10 marca 2016 r.

10.03.2016

Do 10 marca 2016 roku zawarto 51 527 umów kredytowych ze wsparciem programu MdM. 13 518 rodzin i osób, które kupiły własne mieszkanie lub dom miało przynajmniej jedno dziecko. 49 648 umów dotyczyło zakupu lokalu mieszkalnego, a 1 879 - domu jednorodzinnego. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów kredytowych to 1,2 mld zł. Łączna kwota udzielonych kredytów w ramach programu to 9,1 mld zł. Ogólna wartość inwestycji, na które zawarto umowy kredytowe to 11,4 mld zł.

Działania i zamierzenia MIB – wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury

10.03.2016

Plan pracy resortu infrastruktury i budownictwa  oraz zamierzenia dotyczące wszystkich obszarów, za które odpowiada ministerstwo, były przedmiotem wystąpienia kierownictwa ministerstwa infrastruktury i budownictwa podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, które odbyło się 10 marca 2016 r. w siedzibie MIB. W posiedzeniu wzięli udział: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceministrowie: Kazimierz Smoliński, Piotr Stomma, Jerzy Szmit oraz Tomasz Żuchowski, a także posłowie i przedstawiciele jednostek podległych MIB.

O zamierzeniach i planach MIB podczas Zespołu Trójstronnego do spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

10.03.2016

Zależy nam, by jak najszybciej opracowany został projekt kodeksu urbanistyczno-budowalnego, który kompleksowo ureguluje proces inwestycyjny. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa intensywnie pracuje również nad przygotowaniem programu mieszkaniowego. Celem będzie wybudowanie jak największej liczby tanich mieszkań na wynajem dla rodzin mniej zamożnych - mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Wywiad wiceministra Kazimierza Smolińskiego (link do rozmowy)

10.03.2016

Polecamy rozmowę wiceministra Kazimierza Smolińskiego o potrzebie zwiększenia liczby budowanych mieszkań.

Bezpieczeństwo kolejowe w świetle obowiązującego prawa

09.03.2016

8 marca 2016 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Piotr Stomma wziął udział w sympozjum „Elementy regulacji prawnych, wpływające na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, wymagające dalszego doskonalenia po wprowadzeniu nowego rozporządzenia nr 1744 z 20.10.2015 r.”, zorganizowanym przez Instytut Kolejnictwa.

Spotkanie wiceministra Stommy z ambasadorem Słowenii

09.03.2016

Dalszy rozwój korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, utworzenie nowego kolejowego korytarza towarowego nr 11 (tzw. „Amber Corridor”), kwestie socjalne w transporcie drogowym oraz  lotnicza dostępność transportowa były tematami rozmów wiceministra infrastruktury i budownictwa Piotra Stommy z ambasadorem Słowenii w Polsce, Robertem Krmelja.

Społeczne budownictwo czynszowe - wnioski o dofinansowanie budowy 3 tys. mieszkań

09.03.2016

W Polsce mamy problem z budową tanich mieszkań na wynajem. Wsparcie w realizacji tego budownictwa jest zadaniem dla rządu. Cieszę się, że w pierwszej edycji SBC zgłoszono wnioski na prawie 3 tys. mieszkań. Mam nadzieję, że oferta przystępnych cenowo mieszkań na wynajem będzie się zdecydowanie zwiększać, bo potrzeby są wielokrotnie większe - podsumował pierwszą edycję naboru wniosków wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

W Senacie o kasach oszczędnościowo-budowlanych

08.03.2016

Zgodnie z zapowiedziami premier Beaty Szydło, w przypadku mieszkalnictwa głównym celem dla rządu jest pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe o przeciętnych i niskich dochodach - mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński podczas wspólnego posiedzenia senackich komisji: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Infrastruktury poświęconej dyskusji o kasach oszczędnościowo-budowlanych.

Rynek dostaw wobec wyzwań cyfryzacji i nowoczesności

08.03.2016

Niezbędna jest budowa administracji nowoczesnej i otwartej, która będzie stawiać potrzeby obywateli w centrum zainteresowania. Kluczowe znaczenie w tym procesie ma rozwój sprawnej i przyjaznej e-administracji. To cele stawiane przed sektorem publicznym, na które w najbliższych latach będzie położony największy nacisk. Aby administracja była przyjazna i dostępna, musi być też nowoczesna technologicznie – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński otwierając IV edycję Forum Technologicznego Poczta XXI wieku.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości