Logo biuletynu informacji publicznej

Aktualności

Wywiad ministra Andrzeja Adamczyka (link do rozmowy)

16.05.2016

Polecamy rozmowę ministra Andrzeja Adamczyka przed Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach na temat Narodowego Programu Budowy Mieszkań.

Spotkanie ministrów ds. transportu Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Austrii i Słowenii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

13.05.2016

W dniach 12-13 maja 2016 roku w Pradze odbyło się spotkanie ministrów ds. transportu Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Austrii i Słowenii w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Wznowienie konkursów o nagrody w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

13.05.2016

9 maja 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa przywrócił po kilkuletniej przerwie dwa konkursy o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

MIB opublikował praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji

13.05.2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało i udostępniło na stronie internetowej resortu praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji. Ustawa stanowi odpowiedź na potrzeby samorządów w zakresie rewitalizacji i ma umożliwiać prowadzenie tych procesów niezależnie od wielkości jednostki samorządu terytorialnego, skali jej problemów, a także źródeł finansowania. Przepisy ustawy dostarczają szeregu praktycznych narzędzi, które pomagają w przygotowaniu, zarządzaniu i realizacji procesu rewitalizacji. A praktyczny komentarz ma ułatwić wykorzystanie potencjału tych szans.

Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych

13.05.2016

W dniach 11 – 13 kwietnia oraz 28 kwietnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych przeprowadził kontrolę organizacji ruchu odcinków niektórych dróg krajowych województw: podkarpackiego (droga nr 28, 77), małopolskiego (droga nr 7, 28, 79), świętokrzyskiego (droga nr 9, 73, 74, 77) oraz mazowieckiego (droga nr 7, 50, 62).

Podwyżki wynagrodzeń oraz ograniczenie odejść z Poczty Polskiej

12.05.2016

12 maja 2016 r wiceminister Kazimierz Smoliński relacjonował w Sejmie wyniki audytu przeprowadzonego w resorcie dotyczącego Poczty Polskiej SA. Sekretarz stanu zapowiedział podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Poczty Polskiej oraz ograniczenie tzw. Programu Dobrowolnych Odejść (POD).

Bezpieczne używanie dronów

12.05.2016

Nowe regulacje prawne dotyczące zasad używania dronów powinny zapewnić zrównoważony rozwój branży bezzałogowych statków powietrznych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit na konferencji "Bezpieczne wykorzystywanie dronów w cywilnej przestrzeni powietrznej", która odbyła się w dniach 11–12 maja 2016 roku na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Polsko-irańskie rozmowy nt. współpracy gospodarczej

12.05.2016

Rozszerzenie wymiany handlowej i intensyfikacja przewozów drogowych między Polską i Iranem oraz odnowienie umowy o międzynarodowych przewozach drogowych z 1976 r. to główne cele rozmów gospodarczych, w których wzięli udział przedsiębiorcy z branży transportowej Iranu i Polski. W konferencji „Polska – Iran: warunki wykonywania przewozów drogowych”, która odbyła się 11 maja 2016 r. w Gdańsku z inicjatywy Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, wziął udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit oraz ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Ramin Mehmanparast.

Ocena funkcjonowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz perspektywy jej nowelizacji

11.05.2016

Ocena funkcjonowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz perspektywy jej nowelizacji były tematem posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 11 maja 2016 r. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski przedstawił podczas spotkania raport dotyczący problemów systemu planistycznego.

XIV konferencja naukowo-techniczna "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego"

11.05.2016

W aktualnie obowiązujących przepisach brak jest regulacji wskazujących na obligatoryjność przypadków, w których należy powołać rzeczoznawcę budowlanego jako eksperta. Przepisy nie określają precyzyjnie jaki jest jego zakres kompetencji - mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas XIV konferencji naukowo-technicznej "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego" 11 maja 2016 r. w Cedzynie koło Kielc.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook